Nieuws

Update GGD

Geplaatst: 13 januari 2018
Kenmerk: 2018.03491

Update GGD

Gemeenten moeten in januari 2018 de declaratie BTW-compensatiefonds ter zake van het jaar 2017 indienen. Een aandachtspunt hierbij is de GGD.

Wij hebben de modellabelling van taakveld 7.1. Volksgezondheid op Taxnavigator uitgebreid. De basis voor de opbouw van de modellabelling is de btw-matrix die door het Ministerie van Financiën, de Vereniging GGD Nederland, de Vereniging VAGGD en Vereniging van Nederlandse gemeenten in 2011 is opgesteld.

Ook bij de GGD heeft de digitalisering zijn intrede gedaan en wordt flink geïnvesteerd in automatisering. De kosten van automatisering stijgen door de ontwikkeling van digitale tools en digitale databanken. Zo is bijvoorbeeld het digitale kinddossier ontwikkeld. Het digitaal kinddossier wordt onder andere gebruikt voor het opslaan van (medische) gegevens over het kind. De gegevens worden gebruikt om de gezondheid van het kind te monitoren maar de gegevens worden of kunnen ook worden gebruikt voor het maken van beleid in de gemeente. Het lijkt dan ook aannemelijk dat een (beperkt) gedeelte van de btw op de kosten van het ontwikkelen van het digitaal kinddossier kunnen worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds.

De redactie van Taxnavigator heeft de btw-matrix GGD beoordeeld en gedeeltelijk van commentaar voorzien. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe taken van de GGD in het licht van de voortschrijdende digitalisering lijkt een update van de btw-matrix GGD gewenst.    

Voor downloaden btw-matrix: klik hier  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.