Nieuws

Belastingplan 2023: Overzicht wetsvoorstellen

Geplaatst: 21 september 2022
Kenmerk: 2022.46600

Belastingplan 2023: Overzicht wetsvoorstellen

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de verschillende wetsvoorstellen inzake het Belastingplan 2023.

Op 20 september 2022 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit pakket bevat de volgende wetsvoorstellen

  • Wetsvoorstel Belastingplan 2023;
  • Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3;
  • Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3;
  • Wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie;
  • Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens;
  • Wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen;
  • Voorstel van tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers alsmede tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.