Nieuws

VPB: concessies: omvang financieel overschot

Geplaatst: 23 mei 2020
Kenmerk: 2020.26393

VPB: concessies: omvang financieel overschot

Wij informeren u graag over enkele ontwikkelen op het gebied van de vennootschapsbelasting.

1. Concessies

Zoals wij hebben begrepen neemt de Belastingdienst bij een aantal gemeenten het standpunt in dat financiële overschotten die door de desbetreffende gemeenten worden gerealiseerd met betrekking tot de exploitatie van reclameconcessies (vooralsnog) zijn belast met Vennootschapsbelasting. Van normaal vermogensbeheer zou volgens de Belastingdienst geen sprake zijn en ook de Vpb-overheidsvrijstelling is volgens de Belastingdienst niet van toepassing. Het standpunt is volgens Taxnavigator niet alleen van belang voor reclameconcessies. Gemeenten verstrekken immers ook concessies met betrekking tot tal van andere zaken zoals het exploiteren van laadpalen voor elektrische auto's, de exploitatie van begraafplaatsen, de exploitatie van een jachthaven, de exploitatie van bossen en ontgrondingen. Heeft uw gemeente alle concessies in beeld?

2. Verrekeningen en betalingen in natura

Mocht de concessie binnen de reikwijdte van de vennootschapsbelasting vallen dan moet de omvang van het financiële overschot worden bepaald. De gemeente verstrekt een concessie en bedingt een concessievergoeding. Worden ter zake van de concessie daadwerkelijk financiële overschotten gerealiseerd. Heeft uw gemeente al kosten in beeld? Een aandachtspunt betreft verder het verrekenen van bedragen. Soms wordt niet alleen een vergoeding in geld maar ook een vergoeding in natura van de concessiehouder ontvangen. De vergoeding die in natura wordt ontvangen komt vaak niet in beeld in de gemeentelijke administratie. Heeft uw gemeente in beeld welke concessies zijn verstrekt, of vergoedingen al dan niet in natura worden ontvangen en welke waarde de vergoeding in natura heeft? Een nauwkeurige bestudering van de concessie is gewenst.

3. Wat is de omvang van het financieel overschot c.q. de winst

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de financiële overschotten die worden gerealiseerd met betrekking tot de verstrekking van reclameconcessies zijn belast met Vennootschapsbelasting. Volgens de Belastingdienst is geen sprake van normaal vermogensbeheer. Een belangrijk punt dat meer op de achtergrond is geraakt betreft de omvang van het financiële overschot dat met de concessie wordt gerealiseerd. Welke kosten moeten in aanmerking worden genomen bij het bepalen van het resultaat? Veelal moet eerst flink worden geïnvesteerd in het openbaar gebied van de gemeente voordat commerciële partijen zijn geïnteresseerd om te investeren in een reclameconcessie. In ieder geval moet een deel van de kosten van de aanleg en het onderhoud van het openbaar gebied in aanmerking worden genomen bij het bepalen van het resultaat dat wordt gerealiseerd met de reclameconcessie. Een redelijke belastingheffing eist dat alle kosten worden meegenomen bij het bepalen van het financiële resultaat.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.