Nieuws

Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

Geplaatst: 16 februari 2019
Kenmerk: 2019.05187

Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 1. Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland
 2. Meer loonbelastingtabellen
 3. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 4. AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en 4 maanden
 5. Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling is veranderd
 6. Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2019
 7. Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning
 8. Bedragen vrijwilligersregeling omhoog
 9. Aanpassing ouderenkorting
 10. Bedragen gemiddeld uurloon lage-inkomensvoordeel 2019
 11. Tarief 2e schijf afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk omhoog
 12. Maximale looptijd 30%-regeling van 8 naar 5 jaar
 13. Belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers
 14. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2019

Voor downloaden Uitgave 4 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019: klik hier

Meer informatie over de belastingvrije studietoelage aan kinderen van werknemers treft u aan in paragraaf 1.1, paragraaf 4.2. en paragraaf 6.2.2. van het 'Handboek Loonheffingen 2019'. De bestaande dienstbetrekking van de ouder kan tot gevolg hebben dat een dienstbetrekking van het kind ontstaat met betrekking tot de studietoelage. Studiegeld kan onder voorwaarden als eindheffingsloon worden aangemerkt. Bij een eenmalige studietoelage aan het kind van de werknemer hoeft de werkgever geen bijdrage Zvw in te houden.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.