Nieuws

Omzetbelasting. Maatstaf van heffing

Geplaatst: 14 juli 2018
Bron: Besluit van 29 juni 2018, nr. BLKB 2018/84956
Kenmerk: 2018.04293

Omzetbelasting. Maatstaf van heffing

In de Staatscourant van 9 juli 2018, nr. 37763 is het Besluit ‘Omzetbelasting Maatstaf van heffing’ gepubliceerd. Het Besluit bevat ook voor de gemeentelijke praktijk een aantal interessante zaken.

In onderdeel 3 bevestigt de Staatssecretaris van Financiën dat de waarborgsom die de koper van een onroerende zaak moet betalen aan verkoper en verkoper mag behouden omdat koper niet aan zijn verplichtingen voldoet niet is belast met btw.  

In onderdeel 4 beschrijft de Staatssecretaris van Financiën de doorlopende post. Een doorlopende post is een betaling aan een derde die door de belastingplichtige wordt gedaan in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever. Een doorlopende post behoort niet tot de vergoeding voor de levering of dienst verricht door de belastingplichtige. De betaling door de belastingplichtige aan een derde berust op een rechtstreekse rechtsverhouding tussen de derde en de opdrachtgever.

Voorbeelden van doorlopende posten:

  • overdrachtsbelasting die in naam en voor rekening van de koper van de onroerende zaak wordt betaald;
  • leges voor de toetsing van aangegane of gewijzigde pachtovereenkomsten door de Grondkamer die in naam en voor rekening van een derde worden betaald.

In onderdeel 5.2. wordt ingegaan op de verkoop ‘vrij op naam’ en de kosten van de notaris. In onderdeel 5.6. wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ‘kredietbeperkingstoeslag.

Voor downloaden besluit: klik hier. Het besluit is inmiddels opgenomen in de uitgebreide besluitenlijst op de fiscale kennisbank van Taxnavigator.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.