Nieuws

Bezwaar beschikking BTW-compensatiefonds 2018

Geplaatst: 06 juli 2019
Kenmerk: 2019.05615

Bezwaar beschikking BTW-compensatiefonds 2018

Moet de gemeente bezwaar maken tegen de beschikking BTW-compensatiefonds 2018?

Op dit moment lopen verschillende procedures bij de belastingrechter over het recht op compensatie van btw. Wij denken onder andere aan de procedure van de gemeenten Krimpen aan den IJssel over de exploitatie van begraafplaatsen, de procedure van de gemeente Barendrecht over het recht op compensatie van btw inzake re-integratie en de procedures van de gemeenten Nieuwegein en de gemeente Nissewaard over de exploitatie van gemeentelijke binnensportaccommodaties.

De Hoge Raad doet waarschijnlijk dit jaar uitspraak over het recht op compensatie van btw inzake begraafplaatsen en reintegratie. Als de Hoge Raad een uitspraak doet in het voordeel van de gemeenten dan hebben gemeenten volgens artikel 9, lid 4 van de Wet op het BTW-compensatiefonds voor de jaren 2014 tot en met 2019 recht op een aanvullende compensatie van btw en kunnen gemeenten nieuwe beschikkingen BTW-compensatiefonds vragen voor de jaren 2014 tot en met 2019. Bezwaar maken lijkt volgens het systeem van de wet niet mogelijk.

Volgens sommige belastingadviseurs moet altijd bezwaar worden gemaakt. Zij verwachten dat de Belastingdienst bij voor gemeenten gunstige c.q. positieve uitspraken niet meewerkt aan het uitreiken van nieuwe beschikkingen BTW-compensatiefonds 2014 tot en met 2018. De voormelde belastingadviseurs wijzen naar de houding van de Belastingdienst in onder andere het dossier ‘re-integratie’ waar bezwaren die ter behoud van rechten zijn ingediend onmiddellijk inhoudelijk dienden te worden gemotiveerd door de gemeenten.

Taxnavigator adviseert om even – schriftelijk / per e-mail - te informeren bij de voor uw gemeente bevoegde inspecteur hoe hij of zij met deze situatie omgaat.

Voorbeeld e-mail

De gemeente X heeft de beschikking BTW-compensatiefonds 2018 ontvangen. Graag wil de gemeente X de rechten veilig stellen in verband met de lopende procedures over het recht op compensatie van btw. Als de Hoge Raad positief voor gemeenten oordeelt in deze procedures wil de gemeente X alsnog de btw op de kosten van de exploitatie van begraafplaatsen, de btw op kosten van re-integratie en de btw op kosten van de exploitatie van binnensportaccommodaties compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Moet de gemeente X de rechten veilig stellen door bezwaar te maken tegen de beschikking BTW-compensatiefonds 2018 of krijgt de gemeente op grond van artikel 9, lid 4 van de Wet op het BTW-compensatiefonds de mogelijkheid om het recht op compensatie van btw voor het verleden te effectueren?


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.