Nieuws

Interimmanager heeft recht op ondernemersfaciliteiten Inkomstenbelasting

Geplaatst: 03 februari 2018
Kenmerk: 2018.03617

Interimmanager heeft recht op ondernemersfaciliteiten Inkomstenbelasting

Op 9 februari 2017 heeft Rechtbank Gelderland bevestigd dat een interimmanager die in twee jaar voor twee opdrachtgevers heeft gewerkt de IB-belastingvoordelen c.q. ondernemersfaciliteiten Inkomstenbelasting kan genieten ondanks het feit dat slechts in beperkte mate is voldaan aan de vereisten van zelfstandigheid en duurzaamheid.

Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland 9 februari 2017, nrs. 16/3764 en 16/3767. Voor downloaden: klik hier

Feiten

De heer X heeft voor het jaar 2013 en 2014  een aanslag Inkomstenbelasting ontvangen. Hij heeft een belastbaar inkomen uit werk en inkomen van respectievelijk € 84.302 en € 116.836 genoten volgens de Belastingdienst. Zijn activiteiten bestaan uit verlenen van diensten op het gebied van interim management en advies. Vanaf oktober 2013 heeft de heer X voor twee opdrachtgevers. In het jaar 2014 heeft de heer X maar één opdrachtgever. In 2015 heeft de X vier opdrachtgevers. Op 15 oktober 2015 is de heer X bij een van de opdrachtgevers in dienst getreden.

Geschil

In geschil is de vraag of de heer X recht heeft op de ondernemersfaciliteiten Inkomstenbelasting hetgeen de Belastingdienst bestrijdt.

Uitspraak Rechtbank Gelderland

In zijn uitspraak van 9 februari 2017 oordeelt Rechtbank Gelderland dat sprake is van IB-ondernemerschap. Door omstandigheden heeft de heer X slechts diensten kunnen verlenen aan twee opdrachtgevers.  De heer X heeft aannemelijk gemaakt dat hij meer opdrachten kon verkrijgen. Voorts heeft de heer X wel degelijk ondernemersrisico gelopen. Bij ziekte en vakantie kreeg hij geen inkomsten. Overeenkomsten konden tussentijds worden opgezegd en de heer X heeft diverse verzekeringen gesloten. Dat de heer X beperkt debiteurenrisico loopt doet aan het geheel niet af. Het beperken van debiteurenrisico door het zorgvuldig kiezen van opdrachtgevers is veeleer een teken van goed ondernemerschap.

Gemeentelijke praktijk 

De uitspraak is ook voor gemeenten van belang. Door juist te contracteren kunnen opdrachtnemers hun werkzaamheden als IB-ondernemer aanbieden en de belastingvoordelen van IB-ondernemer genieten. Door de IB-belastingvoordelen c.q. ondernemersfaciliteiten Inkomstenbelasting kunnen de kosten van de dienstverlening dalen.   

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator