Nieuws

Belastingplan 2020: Wijzigingen werkkostenregeling

Geplaatst: 16 november 2019
Kenmerk: 2019.22385

Belastingplan 2020: Wijzigingen werkkostenregeling

Wijzigingen werkkostenregeling in Belastingplan 2020

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2020 aangenomen. De eerste Kamer gaat het Belastingplan 2020 de komende weken behandelen.

Het kabinet stelt vier wijzigingen voor in de werkkostenregeling (WKR). Deze staan in het Belastingplan 2020.

1 Vergroten vrije ruimte gericht op mkb

Met betrekking tot de vrije ruimte wordt een tweeschijvenstelsel voorgesteld. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2% van het overige deel van die loonsom. De vrije ruimte is nu 1,2% van de fiscale loonsom van alle medewerkers samen. Dit betekent dat bepaalde vergoedingen en verstrekkingen tot die 1,2% onbelast kunnen blijven. Met name ondernemingen in het MKB met lage lonen of veel parttimers ervaren de huidige vrije ruimte als beperkend.

2 Verlengen uiterste moment aangifte en afdracht eindheffing

Een werkgever moet op dit moment de verschuldigde eindheffing in verband met het overschrijden van de vrije ruimte van een kalenderjaar uiterlijk aangeven tegelijk in de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Voorstel is om de termijn te verlengen door het mogelijk te maken om de verschuldigde eindheffing in verband met het overschrijden van de vrije ruimte van een kalenderjaar uiterlijk aan te geven tegelijk met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Werkgevers hebben hierdoor meer tijd om de verschuldigde eindheffing in verband met overschrijding van de vrije ruimte vast te stellen.

2 Vrijstellen vergoedingen voor VOG

De voorgestelde maatregel houdt in dat de vergoeding voor de VOG niet meer ten laste komt van de vrije ruimte.

Veel werkgevers vergoeden de kosten die de werknemer maakt voor het aanvragen van een VOG. De werkgevers brengen die vergoeding vervolgens ten laste van de vrije ruimte, zodat de werknemer geen heffing is verschuldigd over de vergoeding. Op dit moment geldt in de WKR geen gerichte vrijstelling voor vergoedingen van de werkgever aan de werknemer voor een VOG.

4 Waarde producten uit eigen bedrijf

Om de bepaling van de waarde van het product uit het eigen bedrijf in lijn te brengen met de kortingsregeling, is het voorstel om de waarde van de producten uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in het economische verkeer.