Nieuws

Praktijk: Jurisprudentie fiscale eenheid btw en gemeentelijke praktijk

Geplaatst: 13 juli 2019
Kenmerk: 2019.05645

Praktijk: Jurisprudentie fiscale eenheid btw en gemeentelijke praktijk

Op 5 juli 2019 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over het vormen van een fiscale eenheid btw door een stichting en een BV. Twee uitspraken die ook voor de gemeentelijke praktijk van belang zijn. Welke gevolgen hebben de uitspraken voor de gemeente? Wat doet de gemeentelijke fiscalist met deze uitspraken?

1. Fiscale eenheid btw

De Hoge Raad wijst twee interessante arresten die ook relevant zijn voor gemeenten. Uit de arresten van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat de gemeente en een besloten vennootschap c.q. BV of naamloze vennootschap c.q. NV waarvan de gemeente meer dan 50% van de aandelen houdt een zogenoemde fiscale eenheid btw kunnen vormen. Voor het bestaan van een fiscale eenheid btw moeten tussen de BV of NV en de gemeente financiële, organisatorische en economische verwevenheid bestaan. Als de gemeente meer dan 50% van de aandelen houdt is sprake van financiële verwevenheid. De aandeelhouder benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders van de BV of NV zodat ook sprake is van organisatorische verwevenheid. De economische verwevenheid is aan de orde als de BV of NV activiteiten voor de gemeente verzorgt die de gemeente gebruikt in haar bedrijfsvoering. Gemeenten hebben regelmatig activiteiten ondergebracht in BV’s of NV’s. Denk aan sport, re-integratiewerkzaamheden, toegangsorganisatie c.q. uitvoeringsorganisatie van het sociaal domein (Participatiewet, WMO, Jeugdwet), het werkbedrijf, openbare werken, vuilverwerking en kunst/cultuur.

2. Fiscale eenheid btw/stichtingen

Een vraag die bij de gemeentelijke fiscalist opkomt: “Kan de gemeente straks ook met stichtingen, een gemeenschappelijke regeling of een vereniging onder voorwaarden een fiscale eenheid btw vormen”? De Hoge Raad heeft een belangrijke nieuwe ontwikkeling ingezet. Van financiële verwevenheid kan sprake zijn als de gemeente per saldo de stichting financiert en tekorten afdekt. Van organisatorische verwevenheid is sprake als de gemeente bestuurders benoemt, schorst en ontslaat c.q. actief is betrokken bij de benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur omdat de gemeente een beslissing inzake benoeming, schorsing en ontslag moet bekrachtigen, goedkeuren of kan vernietigen. Van economische verwevenheid is sprake als de stichting voor de gemeente werkzaamheden verzorgt die de gemeente gebruikt in de bedrijfsvoering.

3. Gevolgen fiscale eenheid btw

Als de gemeente en de BV of NV een fiscale eenheid btw zijn dan is de dienstverlening tussen de BV of NV en de gemeente niet meer belast met btw. Voor de werkzaamheden die de BV of NV voor de gemeente verricht hoeft de BV of NV geen factuur meer met btw uit te reiken aan de gemeente. Stelt de gemeente personeel of materiaal ter beschikking aan de BV of NV dan hoeft de gemeente geen factuur met btw uit te reiken aan de BV of NV. Kortom, kosten die over en weer worden gefactureerd zijn niet meer belast met btw. De gemeente kan btw-vrij re-integratiediensten inkopen bij de BV of NV.

Wij hebben voor de abonnees een artikel gemaakt met een overzicht van de gevolgen voor de praktijk. Voor downloaden artikel. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.