Nieuws

SPUK is lastig voor gemeenten

Geplaatst: 03 augustus 2019
Kenmerk: 2019.05694

SPUK is lastig voor gemeenten

In Binnenlands Bestuur is op 1 augustus 2019 het bericht geplaatst ‘SPUK is lastig voor gemeenten’. Voor raadplegen artikel. Klik hier

In het artikel wordt opgemerkt dat gemeenten problemen ondervinden met de uitkeringen voor sportaccommodaties. In het artikel wordt vermeld dat het invullen van de declaratie veel tijd kost. Het is volgens het artikel onduidelijk waarvoor subsidie kan worden verkregen en door overvraging ontstaat waarschijnlijk een financieel tekort. De BOSA-regeling heeft een beperktere werking dan SPUK. Exploitanten van zwembaden die BOSA kunnen aanvragen krijgen de btw op kosten van gas en elektriciteit niet vergoed.

Vragen en onduidelijkheden

Volgens Taxnavigator bevat de regeling een aantal punten die kunnen worden verduidelijkt. Heeft de gemeente ook recht op SPUK inzake de kosten van bewegingsonderwijs? Kan de gemeente ook SPUK claimen als alleen een accommodatie wordt verhuurd en de gemeente geen gelegenheid geeft tot sportbeoefening? Tussen de SPUK en BOSA bestaan ook belangrijke verschillen.

Instructie

Veel vragen zouden kunnen worden weggenomen als het Ministerie van VWS een duidelijke instructie maakt. In de instructie moet met voorbeelden duidelijk worden aangegeven waarvoor wel en waarvoor geen subsidie wordt verleend. Het opstelling van een instructie vergt waarschijnlijk weinig tijdsinspanning omdat reeds enige ervaring met de SPUK bestaat. De declaratie vergde bij veel gemeenten veel inzet van eigen medewerkers en externe adviseurs. Als voor het opmaken van de definitieve afrekening ter zake van een aantal punten geen duidelijkheid bestaat worden gemeenten bij de afrekening vanwege de SiSa-verklaring/audit met hoge accountantskosten opgezadeld.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.