Nieuws

Onterecht betaalde Verhuurderheffing

Geplaatst: 17 februari 2018
Kenmerk: 2018.03677

Onterecht betaalde Verhuurderheffing

Gemeenten hebben mogelijk teveel Verhuurderheffing betaald in het verleden als door de gemeente ook Verhuurderheffing is betaald ter zake van huurwoningen die om niet in gebruik zijn gegeven.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland

In zijn uitspraak van 29 januari 2018, nr. AWB 16/168, oordeelt Rechtbank Noord-Holland dat woningen die door een stichting zijn bestemd voor verkoop of sloop terecht in de Verhuurderheffing zijn begrepen. De rechtbank verwijst naar het arrest van de Hoge Raad van 23 juni 2017, nr. 16/00967 en het feit dat de woningen op peildatum 1 januari 2013 waren bewoond. Ter zake van woningen die per saldo om niet ter beschikking zijn gesteld op basis van gebruikersovereenkomsten is volgens de rechtbank geen Verhuurderheffing verschuldigd. Per saldo wordt geen huur ontvangen. In verband met een renovatie werd een korting verleend die gelijk was aan de huur. Dat servicekosten worden ontvangen doet daaraan niet af. De servicekosten houden verband met het gebruik van de woning en zijn volgens de rechtbank onvoldoende om het bestaan van een huurovereenkomst aan te nemen.  

Gemeentelijke praktijk

Gemeenten hebben mogelijk teveel Verhuurderheffing betaald in het verleden als ook Verhuurderheffing is betaald ter zake van huurwoningen die om niet in gebruik zijn gegeven. Ter besparing van administratieve lasten kan het interessant zijn om de eventuele huur van een aantal huurwoningen te verlagen naar nihil als de gemeente meer huurwoningen in bezit heeft dan de belastingvrije voet van 50 huurwoningen. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de heffingsvrije voet verhoogd van 10 naar 50 woningen. Mogelijk kan het aantal huurwoningen dan onder de belastingvrije voet komen en hoeft geen aangifte Verhuurderheffing te worden gedaan en Verhuurderheffing te worden betaald.     

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator