Nieuws

BTW: BCF: Werkzaamheden voor bezwarencommissie niet belast met btw

Geplaatst: 27 juni 2020
Kenmerk: 2020.28085

BTW: BCF: Werkzaamheden voor bezwarencommissie niet belast met btw

In zijn arrest van 26 juni 2020, nr. 18/02684 oordeelt de Hoge Raad dat de werkzaamheden van een lid van een bezwarenadviescommissie voor de bezwarenadviescommissie niet zijn belast met btw.

De werkzaamheden of handelingen als die de voorzitter en als gewoon lid van een bezwarenadviescommissie voor de bezwarenadviescommissie verzorgd zijn geen zelfstandig uitgeoefende economische activiteit in de zin van artikel 9 van btw-Richtlijn 2006. De voorzitter en de andere leden van de bezwarenadviescommissie hebben geen individuele taken of verantwoordelijkheden. Zij verrichtten de werkzaamheden of handelingen als lid van de bezwarenadviescommissie niet op eigen naam, voor eigen rekening en/of onder eigen verantwoordelijkheid. De leden van de bezwarenadviescommissie lopen volgens de Hoge Raad geen economisch risico. Een persoon die in de hoedanigheid van voorzitter of gewoon lid van een bezwarenadviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb werkzaamheden verricht, doet dat niet als ondernemer in de zin van artikel 7 Wet op de omzetbelasting 1968. De Hoge Raad oordeelt dat mevrouw X voor de commissiewerkzaamheden geen btw is verschuldigd.

Voor raadplegen arrest Hoge Raad d.d. 26 juni 2020, nr. 18/02684. Klik hier.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.