Nieuws

Lezersvraag inzake de verhuurde sportaccommodatie

Geplaatst: 13 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04743

Lezersvraag inzake de verhuurde sportaccommodatie

Met betrekking tot de SPUK en de overgangsregeling staat nog een belangrijke vraag open. Hoe moet worden omgegaan met de sportaccommodatie die op dit moment belast met btw wordt verhuurd aan een exploitatiestichting.

De gemeente heeft een sportaccommodatie aan laten leggen en heeft de sportaccommodatie belast met btw verhuurd aan een exploitatiestichting. Ter zake van de huur is geopteerd voor een met btw belaste huur. De stichting verleent immers sportdiensten die tot 1 januari 2018 zijn belast met btw. De stichting kan alle btw op de kosten van exploitatie in aftrek nemen op de btw-aangifte. De gemeente heeft de sportaccommodatie belast met btw verhuurd aan de sportstichting en heeft daarom alle btw op de kosten in aftrek genomen. Met ingang van 1 januari 2019 is de dienstverlening van de stichting die bestaat uit het geven van gelegenheid tot sport aan de sportverenigingen niet meer belast met btw. Omdat de dienstverlening van de stichting is vrijgesteld van btw vervalt de met btw belaste huur tussen de gemeente en de stichting. De huur wordt met ingang van 1 januari 2019 vrijgesteld van de heffing van btw. Voor zover de btw-herzieningstermijn nog niet is verstreken moet de gemeente op grond van de btw-herzieningsregels een deel van de in aftrek genomen btw herzien. Zoals Taxnavigator heeft begrepen geldt ook voor deze situatie de overgangsregeling. De gemeente heeft weliswaar geen gelegenheid tot sport gegeven maar de gemeente lijdt als gevolg van de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling wel schade. Ook in de toekomst lijdt de gemeente door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling btw-schade. De gemeente kan geen btw op kosten van renovatie en onderhoud meer in aftrek nemen op de btw-aangifte. Zoals Taxnavigator heeft begrepen geldt ook voor deze situatie de SPUK. De redactie van Taxnavigator neemt aan dat het Ministerie ter zake nog met berichtgeving komt.