Nieuws

Update: Modellabelling

Geplaatst: 10 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20137

Update: Modellabelling

Bijgaand een overzicht van updates van de modellabelling/taxnavigator

  • Uitbreiding onderdeel 'Schuldhulpverlening'. Financiële bijdrage om schulden af te lossen is onder voorwaarden vrijgesteld van de heffing van schenkingsrecht. Klik hier
  • Uitbreiding onderdeel 'Aanleg, reconstructie en onderhoud infrastructuur derden'. Klik hier
  • Onderdeel 'Dossier Boekenonderzoek / Belastingcontrole'. Is bij een eerder boekenonderzoek c.q. eerdere boekenonderzoeken door de Belastingdienst een bepaalde werkwijze geaccordeerd dan is door de Belastingdienst vertrouwen opgewekt. Het is van belang dat het verslag van het boekenonderzoek goed wordt uitgewerkt. De belastingrechter beschermt onder voorwaarden de belastingplichtige. Zie uitspraak van Rechtbank Gelderland d.d. 29 juli 2019, nrs. AWB 17/5618 tm 17/5623. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.