Nieuws

COVID-19: Verlenging afspraken Belgische en Duitse grensarbeiders

Geplaatst: 05 juli 2021
Kenmerk: 2021.38655

COVID-19: Verlenging afspraken Belgische en Duitse grensarbeiders

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de verlening van de afspraken met Duitsland over Duitse grensarbeiders.

De afspraken die Nederland. België en Duitsland hebben gemaakt over de toepassing van het belastingverdrag op grensarbeiders en de gevolgen van de COVID-19-gerelateerde maatregelen is verlengd. De bevoegde autoriteiten van Nederland, België en Duitsland zijn overeengekomen dat deze overeenkomst blijft gelden tot en met ten minste 30 september 2021.

België, Duitsland en Nederland hebben met betrekking tot grensarbeiders afgesproken dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

De belastingverdragen met België en Duitsland bepalen dat het loon mag worden belast in de staat waar een werknemer zijn dienstbetrekking uitoefent. Als wordt voldaan aan de voorwaarden van de 183-dagenregeling dan heft uitsluitend het woonland. Door de coronacrisis zijn veel grensarbeiders gaan thuiswerken of zijn gedwongen om thuis te blijven. Zonder nadere afspraken dreigt een verschuiving van het heffingsrecht. Nederland heeft afspraken gemaakt met België en Duitsland. Deze afspraken houden in dat een werknemer wordt geacht in het buitenland te hebben gewerkt op dagen waarop hij uitsluitend vanwege de coronamaatregelen thuiswerkt of betaald thuisblijft. De afspraken gelden tot en met 30 september 2021.

Documenten en publicaties

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.