Nieuws

Vpb: VNG: Proefprocedures vennootschapsbelasting en reclame-inkomsten

Geplaatst: 10 september 2020
Kenmerk: 2020.31401

Vpb: VNG: Proefprocedures vennootschapsbelasting en reclame-inkomsten

Bericht 10 september 2020: Berichtnummer: Taxnavigator 2020.525

In dit nieuwsbericht informeren wij u over een bericht op de website van de VNG inzake proefprocedures en reclame-inkomsten. Voor raadplegen nieuwsbericht. Klik hier

donderdag 10 september 2020

In overleg met de Belastingdienst start een aantal gemeenten proefprocedures tegen de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) over reclameopbrengsten. Een kerngroep Vpb reclameopbrengsten van gemeenten is in het leven geroepen om deze proefprocedures te ondersteunen.

Proefprocedures

Inmiddels hebben 7 gemeenten gemeld te gaan procederen. Het gaat om: Rotterdam, Zoetermeer, Den Haag, Alphen aan den Rijn, Nijmegen, Ede en Delft. De procederende gemeenten worden onder andere bijgestaan door de kerngroep.

Kerngroep

De kerngroep zal op korte termijn voor alle procederende gemeenten op het besloten VNG-forum Rijksbelastingen een voorbeeldbrief beschikbaar stellen voor het aantekenen van beroep en bezwaar. Het forum Rijksbelastingen is toegankelijk voor vaste medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met rijksbelastingen. Aanmelden kan via belastingen@vng.nl.

Aansluiten

Andere gemeenten kunnen zich aansluiten bij de uitkomsten van de proefprocedures door aan de Belastingdienst te vragen hun bezwaarschriften aan te houden. Het idee is dat de rechtspraak te zijner tijd voldoende duidelijkheid geeft, waarna de aangehouden bezwaarschriften zonder veel werk kunnen worden afgedaan

NB: Het recht om zelf te procederen blijft onverkort bestaan. Zorg ervoor dat de gemeente haar rechten tijdig en juist veilig stelt door wel (pro forma)bezwaar/beroep aan te tekenen als een aanslag is opgelegd of een uitspraak op bezwaar wordt ontvangen.

Geen uitgebreide vragenbrieven meer

De kerngroep heeft de Belastingdienst gevraagd te stoppen met het versturen van uitgebreide vragenbrieven. Daarmee is de Belastingdienst akkoord gegaan. Heeft u al een uitgebreide vragenbrief ontvangen? Dan hoeft u die niet te beantwoorden. In plaats daarvan kunt u uw lokale inspecteur vragen om een verkorte vragenlijst.

Meer informatie

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.