Nieuws

Formeel: bezwaarschrift per e-mail

Geplaatst: 27 april 2019
Kenmerk: 2019.05323

Formeel: bezwaarschrift per e-mail

Medewerkers van de Belastingdienst nemen doorgaans het standpunt in dat een bezwaarschrift niet per e-mail kan worden ingediend. Een uitspraak van Rechtbank Den Haag bevestigt dat een bezwaarschrift rechtsgeldig binnen de termijn per e-mail kan worden ingediend mits later herstel plaatsvindt.

1. Uitspraak Rechtbank Den Haag

Belastingplichtige X maakt bezwaar tegen een navorderingsaanslag IB/PVV 2008. Op de laatste dag van de bezwaartermijn wordt per email een bezwaarschrift ingediend. Drie dagen na het verzenden van de e-mail levert de belastingplichtige bij de balie van de Belastingdienst een bezwaarschrift in. Rechtbank Den Haag verklaart het bezwaarschrift in zijn uitspraak van 22 november 2018 met nr. 18/5113 alsnog ontvankelijk.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Den Haag van 22 november 2018 met kenmerk 18/5113: klik hier

2. Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2: 15 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een bericht elektronisch naar de Belastingdienst kan worden verstuurd voor zover de Belastingdienst kenbaar heeft gemaakt dat de elektronische weg is geopend. Artikel 6 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht van 9 mei 2017 nr. 2017-1209 bepaalt dat de Belastingdienst een mogelijkheid tot herstel moet bieden als een bericht alleen elektronisch aan de Belastingdienst is aangeboden.

3. Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Artikel 6 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht luidt: "De Belastingdienst stelt externe e-mail en fax niet open voor het zenden van formele berichten zoals aanvragen, aangiften, (pro-forma) bezwaarschriften, (pro-forma) verzoeken en ingebrekestellingen. De Belastingdienst zal externe e-mail en fax met dergelijke formele berichten weigeren en niet inhoudelijk in behandeling nemen. Tegen een weigering is geen formeel bezwaar mogelijk. Wel geeft de Belastingdienst de afzender conform artikel 4:5, lid 1, onderdeel b, of artikel 6:6, onderdeel b, van de Awb de mogelijkheid het vormverzuim te herstellen door het bericht binnen een door de inspecteur gestelde termijn via een ander, wel opengesteld, kanaal aan te leveren".

Voor raadplegen Besluit Fiscaal Bestuursrecht: klik hier

Taxtronic: 2019.04.27.251

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.