Nieuws

Basisscholen/sportaccommodaties

Geplaatst: 15 november 2018
Kenmerk: 2018.04839

Basisscholen/sportaccommodaties

Gemeente verricht met de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan basisscholen geen belaste handelingen, er is in wezen geen vergoeding bedongen, het beroep op het Besluit Toelichting Tabel I faalt, er is geen sprake van schending van de belastingneutraliteit en het gelijkheidsbeginsel.

Voor downloaden uitspraak: klik hier