Nieuws

Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop

Geplaatst: 03 april 2017
Bron: Besluit van 16 maart 2017, nr. 2017-51500
Kenmerk: 2017.02492

Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop

Op 27 maart 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd over de samenloop van overdrachtsbelasting en btw. In het nieuwe besluit van 16 maart met nr. 2017-51500 is een aantal besluiten geactualiseerd. Voorts is een aantal nieuwe goedkeuringen opgenomen. Ook voor gemeenten is een aantal belangrijke zaken opgenomen.

Feitelijke terbeschikkingstelling bouwterrein

In onderdeel 2.2.4 is de bestaande goedkeuring inzake de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij de feitelijke terbeschikkingstelling van een bouwterrein voorafgaand aan de daadwerkelijke juridische vestiging van een erfpachtrecht uitgebreid. Deze goedkeuring geldt nu ook bij de vestiging van opstalrechten.

Koop-/aannemingsovereenkomsten

In onderdeel 2.2. 10 van het besluit is een nieuw onderdeel opgenomen met een toelichting op de toepassing van de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij koop-/aannemingsovereenkomsten, die voor de heffing van de btw als één prestatie kwalificeren, de (op)levering van een nieuwe onroerende zaak. In dergelijke gevallen is dus over de gehele vergoeding btw verschuldigd en geen overdrachtsbelasting.

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.