Nieuws

BTW: BCF: Sociaal Domein: Buren helpen buren

Geplaatst: 11 maart 2020
Kenmerk: 2020.25362

BTW: BCF: Sociaal Domein: Buren helpen buren

Een gemeente start het project ‘Buren helpen buren’. De gemeente heeft in een bepaald postcodegebied een klussendienst opgericht met vrijwilligers. De vrijwilligers helpen andere inwoners van het postcodegebied bij kleine klusjes zoals het ophangen van een lamp, het repareren van een lekkende kraan, het verhelpen van een verstopping of het opruimen van een tuin. Voor senioren, chronisch zieken, of mensen met een handicap een behoorlijke klus. Voor de vrijwilliger een eenvoudige klus. De klus moet in een uurtje zijn af te ronden. De kosten voor het opknappen van de klus bedragen van € 7,50. De inwoner moet de klus zelf niet meer kunnen doen. De klussendienst kan ook een signaal afgeven richting buurtteam als sprake is van bijvoorbeeld ernstige eenzaamheid. De klussendienst heeft ook een sociale functie.

Fiscale aspecten

De klussendienst is formeel een btw-ondernemer. De klussendienst is een georganiseerde eenheid die tegen een meer dan symbolische vergoeding klussen uitvoert. De financiële bijdrage van € 7.50 betreft volgens de Belastingdienst een vergoeding voor dienstverlening. De dienstverlening is belast met btw tenzij een btw-vrijstelling geldt. De klussendienst kan zich aanmelden voor toepassing van de btw-kleine-ondernemersregeling. De dienstverlening van de klussendienst is vrijgesteld van de heffing van btw als de btw-kleine-ondernemersregeling van toepassing is.

De gemeente heeft in verband met het opstarten van het project kosten met btw gemaakt. De gemeente kan de btw op de kosten volgens Taxnavigator compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Het opzetten van het project betreft geen verstrekken aan een individuele derde. Als de activiteit als btw-ondernemer wordt verricht is de dienstverlening belast met btw zodat de uitsluiting van artikel 4, eerste lid, onderdeel b Wet op het BTW-compensatiefonds niet van toepassing is.

Gemeentelijke praktijk

Gemeenten starten veel burgerinitiatieven. Veelal kunnen btw-aspecten spelen. Ter voorkoming van btw-vraagstukken kan de btw-kleine ondernemersregeling een praktische toepassing zijn.

Voor meer informatie over de btw-kleine-ondernemersregeling. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.