Nieuws

Sociale woningbouw wordt fiscaal afgestraft

Geplaatst: 04 maart 2020
Kenmerk: 2020.25291

Sociale woningbouw wordt fiscaal afgestraft

Op donderdag 27 februari 2020 is het artikel 'Sociale woningbouw wordt fiscaal afgestraft gepubliceerd in Het Financieele Dagblad. Het artikel is geschreven door Reinder Wiersma en Gert-Jan de Ruiter die zijn verbonden aan Deloitte Belastingadviseurs. De redactie van Taxnavigator heeft een korte samenvatting van het artikel gemaakt.

De auteurs geven aan dat woningcorporaties volkshuishoudelijke vraagstukken goed kunnen oplossen maar goed investeringsgedrag wordt fiscaal gestraft in plaats van gestimuleerd.

Woningstichtingen zijn op elke woning 1,5 maand huur per jaar kwijt aan Verhuurderheffing.

Woningstichtingen zijn op elke woning één maand huur per jaar kwijt aan Vennootschapsbelasting. De Vennootschapsbelasting belast volgens de auteurs niet de echte winst van de woningcorporatie maar is een platte belasting op kasstromen die de investeringscapaciteit sterk beperkt. De belastingdruk wordt opgestuwd door verschillende ficties.

  1. Ten eerste de fictie dat sociale woningen slechts kunnen worden afgeschreven tot de (hoge) WOZ-waarde.
  2. Ten tweede de fictie dat woningstichtingen het onrendabele deel van hun investering niet in één keer ten laste van de fiscale winst mogen brengen.
  3. Ten derde de fictie dat te slopen woningen niet mogen worden afgewaardeerd tot de grondwaarde.

Sinds 1 januari 2019 wordt de belastingdruk verder opgestuwd door een generieke beperking van de renteaftrek.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.