Nieuws

BTW: verhuurdienst: grondplaatsen voor marktkraam

Geplaatst: 06 mei 2020
Kenmerk: 2020.05474

BTW: verhuurdienst: grondplaatsen voor marktkraam

In zijn uitspraak van 20 februari 2020, nr. 19/00235, oordeelt het Gerechtshof 's-Hertogenbosch dat de verhuur van grondplaatsen (al dan niet met een marktkraam) een van btw-heffing vrijgestelde verhuurdienst betreft.

1. Feiten

Een exploitant van vlooienmarkten (hierna ook: de exploitant) stelt tegen vergoeding grondplaatsen ter beschikking op vlooienmarkten. Desgewenst kan bij de exploitant ook een marktkraam worden gehuurd die door de exploitant op de grondplaats wordt geplaatst. Naast de ter beschikking stelling van grondplaatsen (met marktkramen) verzorgt de exploitant ook de marketing van de vlooienmarkt, int de entree, houdt een marktmeester toezicht en coördineert de exploitant de schoonmaak van de vlooienmarkt. De exploitant brengt voor het ter beschikking stellen van een grondplaats geen btw in rekening. Ook voor de huur van een grondplaats met marktkraam wordt door de exploitant geen btw in rekening gebracht. De exploitant neemt het standpunt in dat de verhuur van een grondplaats de verhuur van een onroerende zaak betreft en dat daarom geen btw is verschuldigd. De verhuur van een onroerende zaak is vrijgesteld van de heffing van btw tenzij wordt geopteerd voor een met btw belaste huur. De verhuur van de grondplaats betreft de hoofdprestatie. De verhuur van de marktkraam en de andere bijkomende diensten volgen volgens de exploitant het btw-regime van de hoofdprestatie en zijn daarom ook vrijgesteld van de heffing van btw.

2. Belastingdienst

De belastinginspecteur neemt het standpunt in dat de dienstverlening van de exploitant moet worden gekwalificeerd als het faciliteren van het tentoonstellen en verkopen van artikelen en niet als de verhuur van een onroerende zaak.

3. Uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant

De rechtbank oordeelt dat alle prestaties die de exploitant van de vlooienmarkt verricht voor de organisatie van de vlooienmarkt een totaalpakket aan diensten betreft welk dienst bestaat uit de gelegenheid bieden om deel te nemen aan de vlooienmarkt. Het enkele feit dat tijdens het bieden van die gelegenheid de afnemer van de dienst de desbetreffende grondplaats exclusief mag gebruiken voor de verkoop van zijn goederen heeft volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet tot gevolg dat sprake is van de verhuur van onroerend goed. De dienst van de exploitant dient volgens de rechtbank daarom te worden gekwalificeerd als het faciliteren van deelname aan vlooienmarkten en niet als de verhuur van onroerende zaken. De dienstverlening is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet vrijgesteld van de heffing van btw.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 21 maart 2019 met nr. BRE 17/7333. klik hier

4. Uitspraak Gerechtshof 's-Herogenbosch

In zijn uitspraak van 20 februari 2020, nr. 19/00235, oordeelt het Gerechtshof 's-Hertogenbosch dat de verhuur van grondplaatsen (al dan niet met een marktkraam) een van btw-heffing vrijgestelde verhuurdienst betreft.

Het Hof stelt voorop dat de terbeschikkingstelling van een marktkraam en de terbeschikkingstelling van een grondplaats door belanghebbende twee verschillende elementen zijn van één handeling. Het Gerechtshof oordeelt dat de terbeschikkingstelling van de grondplaatsen al dan niet met marktkraam een verhuurdienst betreft die binnen de reikwijdte van artikel 11, lid 1, letter b, van de Wet op de omzetbelasting valt. De standhouder krijgt de beschikking voor een overeengekomen tijdsduur - de duur van een vlooienmarkt - over een specifiek aangewezen grondplaats.

Voor raadplegen uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d. 20 februari 2020, nr. 19/00235. Klik hier

5. Gemeentelijke praktijk

Zie voor meer informatie taakveld 3.3.01 van de modellabelling. Klik hier

Het belang van deze uitspraak voor gemeenten lijkt beperkt. Immers veel marktkooplui voldoen btw ter zake van de verkopen en hebben recht op teruggaaf van btw op de kosten. Voor exploitanten van markten waar particulieren kramen huren kan de uitspraak interessant zijn. Wij nemen aan dat de procederen belastingplichtige beroep in cassatie instelt. Wij wachten met belangstelling op het arrest van de Hoge Raad.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.