Nieuws

Aandachtspunten BTW-compensatiefonds (besloten)

Geplaatst: 23 december 2017
Kenmerk: 2017.03473

Aandachtspunten BTW-compensatiefonds (besloten)

Bijgaand treft u een aantal aandachtspunten aan ter zake van de declaratie BTW-compensatiefonds. 

1. BCF-herzieningsregels 

2. BTW op kosten reïntegratie

Gelet op de uitspraak van Rechtbank Den Haag kunt u alle btw op kosten van reïntegratie compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Door de uitspraak van Rechtbank Den Haag is het standpunt pleitbaar. 

3. Verstrekkingen

De gemeenten kan de btw op de kosten van verstrekkingen aan ambtenaren compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Soms twijfelt u of recht op compensatie van btw bestaat. Een oplossing kan zijn om de btw op de kosten niet op de reguliere declaratie BTW-compensatiefonds te declareren maar via een zogenoemde suppletie te declareren. U kunt de btw declareren en bij uw aanvullende declaratie een toelichting verstrekken. Onder voorwaarden kan een gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen ontstaan.