Nieuws

Belastingplan 2023: Aandachtspunten voor gemeenten

Geplaatst: 21 september 2022
Kenmerk: 2022.46584

Belastingplan 2023: Aandachtspunten voor gemeenten

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 voor gemeenten.

In het Belastingplan 2023 worden voorstellen gedaan om de fiscale wetgeving met ingang van 1 januari 2023 te veranderen. De meeste maatregelen gelden vanaf 1 januari 2023 tenzij anders is vermeld. De Tweede Kamer kan de wetsvoorstellen nog veranderen.

Algemeen

  • Verhoging minimumloon 10%

Loonheffingen

  • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per 1 januari 2023 en € 0,22 per kilometer per 1 januari 2024.
    De vrije ruimte in de Werkkostenregeling wordt iets verruimd. Over de eerste schrijf van € 400.00 wordt met 0,22% verruimd en bedraagt in totaal 1,92%. Per saldo een verhoging van de vrije ruimte met maximaal € 880 per werkgever.
Vennootschapsbelasting
  • Het tarief van de Vennootschapsbelasting in de eerste schijf wordt verhoogd van 15% naar 19%. De eerste schijf wordt verkleind van € 395.000 naar € 200.000.

Overdrachtsbelasting

  • Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8% naar 10,4%.

BTW

  • Het btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt verlaagd van 21% naar 0%. In het voorstel wordt niet voorgesteld om deze verlaging ook toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen, schoolgebouwen en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.