Nieuws

BTW: BCF: Decentralisatie-uitkering: Subsidie: Regiogemeente: Project Housing First

Geplaatst: 23 mei 2020
Kenmerk: 2020.27012

BTW: BCF: Decentralisatie-uitkering: Subsidie: Regiogemeente: Project Housing First

Met betrekking tot subsidies, de heffing van btw en het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds bestaan bij gemeenten veel vragen. Taxnavigator werkt de fiscale aspecten van de subsidie-casussen voor u uit.

Een gemeente is een regiogemeente en ontvangt van het Rijk een zogenoemde decentralisatie-uitkering ter bekostiging van het project ‘Housing First’. De gemeente heeft als regiogemeente met vijf omliggende gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten inzake de opvang van daklozen. De regiogemeente stelt vijf woningen ter beschikking om daklozen op te vangen. Een van de omliggende gemeenten stelt een woning ter beschikking. De overige regiogemeenten stellen geen woning ter beschikking. De regiogemeente huurt een externe project leider in.

De fiscale aspecten van de casus hebben wij voor u uitgewerkt. Voor raadplegen uitwerking. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.