Nieuws

BCF: Gemeente kan btw op kosten van isoleren van jongerencentrum niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds

Geplaatst: 20 maart 2021
Kenmerk: 2021.35981

BCF: Gemeente kan btw op kosten van isoleren van jongerencentrum niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het arrest van de Hoge Raad van 19 maart 2021, nr. 19/02658, inzake het recht op compensatie van btw op de kosten van het isoleren van een jongerencentrum.

De Hoge Raad bevestigt in zijn arrest van 19 maart 2021, nr. 19/02658 de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 25 april 2019 in zaak 17/00847, dat de gemeente de btw op de kosten van het isoleren van een jongerencentrum niet kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De Hoge Raad heeft zijn oordeel niet gemotiveerd.

1. Feiten

De voormalige gemeente X heeft eind jaren 90 veel overlast van jongeren in de openbare ruimte. De gemeente richt een cultureel jongerencentrum op om de overlast van hangjongeren in de openbare ruimte van de gemeente te beperken. Het jongerencentrum wordt gehuisvest in een gemeentelijk gebouw.

Het gemeentelijke jongerencentrum wordt voor rekening en risico van de gemeente X geëxploiteerd. Om jongeren hun vrije tijd op een zinvolle wijze te laten besteden worden in het jongerencentrum verschillende activiteiten georganiseerd. De activiteiten betreffen open inloopavonden, gesprekken met jongeren, presentaties van muziekbandjes, cursussen en presentaties over weerbaarheid en opvoeding, danceparty’s, LAN-party’s, sportactiviteiten en activiteiten voor meisjes die voortgezet onderwijs volgen. De activiteiten worden begeleid door uitsluitend gecertificeerde jongerenwerkers.

De meeste activiteiten kunnen gratis worden bezocht. Horecaconsumpties moeten worden betaald en het gebruik van de muziekruimte met installatie kost € 25 per dag. Het gebouw wordt door de gemeente ook nog gebruikt als Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt voor Vluchtelingenwerk.

De gemeente heeft gebouw geïsoleerd en de btw op de kosten gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. De Belastingdienst bestrijdt het recht op compensatie van btw.

2. Oordeel Gerechtshof

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt in zijn uitspraak van 25 april 2019, nr. 17/00847 dat de gemeente de btw op de kosten van de isolatie van het cultureel jongerencentrum niet kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

De gemeente exploiteert het cultureel jongerencentrum voor wat betreft de verkoop en levering van horecaproducten en de exploitatie van de muziekruimte als btw-ondernemer. Het Gerechtshof volgt het standpunt van de gemeente dat isolatie van het gebouw heeft plaatsgevonden in verband met de omgeving niet. Omdat sprake is van fysieke aanpassingen aan het gebouw moet worden aangenomen dat de investeringen zijn gebruikt ten behoeve van activiteiten die in het gebouw worden verricht. Dat de omgeving profiteert van de isolatie is van indirecte en bijkomstige aard.

Het Gerechtshof oordeelt dat ter zake van de activiteiten van het Centrum voor Jeugd en Gezin geen recht op compensatie bestaat. Als de gemeente deze activiteiten als btw-ondernemer zou hebben verricht dan waren de activiteiten vrijgesteld van de heffing van btw op grond van artikel 11, eerste lid, letter f van de Wet op de omzetbelasting juncto artikel 7 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting en post b. 15, onderdeel a van Bijlage B Uitvoeringsbesluit omzetbelasting (tekst 2010)

Het Gerechtshof oordeelt dat ter zake van de gratis activiteiten van het Jongerencentrum geen recht op compensatie van btw bestaat. Als de gemeente deze activiteiten als btw-ondernemer zou hebben verricht dan waren de activiteiten vrijgesteld van de heffing van btw op grond van artikel 11, eerste lid, letter f van de Wet op de omzetbelasting juncto artikel 7 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting en post b. 15, onderdelen a en b van Bijlage B Uitvoeringsbesluit omzetbelasting (tekst 2010)

3. Documenten en publicaties

  • Voor raadplegen uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 25 april 2019, nr. 17/00847. Klik hier
  • Voor raadplegen arrest Hoge raad d.d. 19 maart 2021, nr. 19/02658. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.