Nieuws

BTW: BCF: Afval: een dossier met nog veel belastingtechnische vragen

Geplaatst: 09 januari 2021
Kenmerk: 2021.34071

BTW: BCF: Afval: een dossier met nog veel belastingtechnische vragen

In dit nieuwsbericht informeren wij u over ontwikkelingen van het dossier afval.

Het dossier ‘afval’ is volgens Taxnavigator nog lang niet afgesloten. Veel gemeenten hebben met een frisse blik gekeken naar de fiscale aspecten van afval en bij veel gemeenten zijn vragen ontstaan over de fiscale aspecten van het ophalen, verwijderen, bewerken, verwerken en afvoeren van afval.

  • Kan de gemeente de btw op de kosten van het ophalen van afval compenseren bij het BTW-compensatiefonds of moet de gemeente de btw op de kosten juist in aftrek nemen op de btw-aangifte. Volgens sommige belastingadviseurs handelt de gemeente als overheid bij het inzamelen van PMD en handelt de gemeente alleen als btw-ondernemer bij het scheiden van het ingezamelde PMD.
  • Volgens een onderzoek van Stichting Afvalfonds Verpakkingen betreft 23% van het totaal ingezamelde papier zogenoemd ‘verpakkingspapier’ c.q. karton. Is het onderzoek van Stichting Afvalfonds Verpakkingen niet achterhaald door de coronacrisis? In de Volkskrant van 21 december 2020 verscheen het artikel ‘Gemeenten weten zich geen raad met groter wordende berg karton door online bestellingen’. Door winkelsluitingen kopen meer inwoners van gemeenten de producten niet in de winkel maar online en deze producten worden verstuurd in kartonnen verpakkingen. Gemeenten moeten extra vrachtwagens en personeel inzetten voor het inzamelen van het extra aangeboden verpakkingsafval. Moet het percentage van 23% voor het jaar 2020 niet worden aangepast? Het aandeel van het zogenoemde verpakkingspapier stijgt. Gemeenten maken extra kosten en hebben recht op een extra financiële bijdrage. Dit heeft toch ook gevolgen voor de omvang van het recht op aftrek van btw via de btw-aangifte?
  • In de brief van 26 november 2020 informeert Wecycle informeert dat Wecycle volgens de Belastingdienst het factuurproces moet aanpassen omdat Wecycle zonder een onderliggende factuur van de ontvanger geen vergoeding mag uitbetalen. Klopt het standpunt van de Belastingdienst? Waarom is bij de brief niet het standpunt van de Belastingdienst gevoegd?
  • Gemeenten schakelen sportverenigingen in die de gemeente ondersteunen bij het ophalen van oud papier. Gemeenten ontvangen facturen met en zonder btw. Hoe zit dat precies? Kan hier een financieel worden gerealiseerd door de sportvereniging?
  • Waarom moet de btw-verleggingsregel worden toegepast bij de verkoop en levering van glas, oud metaal, papier, plastic, kleding en niet bij de levering van incontinentiemateriaal en spuiten. Hoe zit precies?
  • De gemeente heeft aangepaste vuilniswagens gekocht om het openbaar gebied in de binnenstad minder te beschadigen. Wat moet de gemeente met de btw op de extra kosten doen.

De redactie van Taxnavigator is bezig met het uitwerken van veel vragen over fiscaliteit en afval. Deze antwoorden worden de komende week verwerkt in de modellabelling. Heeft u nog vragen over de fiscale aspecten van afval? Wij ontvangen ze graag via info@taxnavigator.nl

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.