Nieuws

Sportstichting, sport-BSO en kasrondje

Geplaatst: 16 november 2019
Kenmerk: 2019.22452

Sportstichting, sport-BSO en kasrondje

Op 31 oktober 2019 is een uitspraak van Rechtbank Gelderland van 9 september 2019 met nummer AWB 18/5186 gepubliceerd waarin de rechtbank oordeelt dat een exploitatiemodel met een sportstichting geen misbruik van recht betreft. Verder oordeelt Rechtbank Gelderland dat de zogenoemde sport-BSO het geven van gelegenheid tot sportbeoefening betreft. Van een kasrondje is geen sprake.

Sport-BSO

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de zogenoemde sport-BSO het geven van gelegenheid tot sportbeoefening betreft. Verzorgt een ondernemer met een winstoogmerk in de zin van de btw een sport-BSO dan is over de omzet 9% btw verschuldigd en bestaat recht op aftrek van btw ter zake van de btw op de kosten die kan worden toegerekend aan het verzorgen van de sport-BSO. De rechtbank oordeelt dat bij een sport-BSO de sport belangrijker is dan de kinderopvang.

Sportstichting

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is eigenaar van een sportpark. De gemeente heeft het sportpark verhuurd aan een stichting voor € 30.000 per jaar. De stichting is via een recht van opstal eigenaar van een clubgebouw met kleedkamers, sanitaire ruimte, kantine en een bestuurskamer. De stichting geeft gelegenheid tot sportbeoefening aan een voetbalvereniging en verzorgt een sport-BSO. De voetbalvereniging ontvangt per jaar een subsidie van € 30.000 per jaar met 6% btw. De vereniging gebruikt dit bedrag om de dienstverlening van de stichting te bekostigen. Volgens Rechtbank Gelderland is geen sprake van misbruik van recht. De stichting is niet alleen opgericht voor het verkrijgen van belastingvoordeel. Het opgezette exploitatiemodel heeft juridische en economische realiteit.

Kasrondje

Het exploitatiemodel betreft volgens Rechtbank Gelderland geen kasrondje.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 9 september 2019, nr. AWB 18/5186. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.