Nieuws

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Is een weg met klinkers een btw-bouwterrein?

Geplaatst: 27 februari 2020
Kenmerk: 2020.24969

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Is een weg met klinkers een btw-bouwterrein?

Standpunt Belastingdienst: een weg met klinkers is een btw-bouwterrein.

Achtergrond

De gemeente is in bezit van een oude weg die is aangelegd met klinkers. De gemeente verkoopt de weg aan een ontwikkelaar. De ontwikkelaar wil de grond graag als een bebouwde onroerende zaak verkrijgen en de belastingadviseur van de ontwikkelaar neemt het standpunt in dat de weg een bebouwde onroerende zaak betreft. De levering van de oude weg door de gemeente is dan niet belast met btw en de verkrijging van de oude weg is belast met 6% overdrachtsbelasting.

Belastingenrisico's gemeente

De gemeente bespreekt de zaak op een bijeenkomst die is georganiseerd door Taxnavigator. De gemeente wordt gewezen op het volgende risico. Als de Belastingdienst het standpunt inneemt dat de oude een btw-bouwterrein betreft dan wordt bij de gemeente btw nageheven. Als de gemeente contractueel niet is overeengekomen dat de nageheven btw voor rekening en risico van de ontwikkelaar komt dan kan de gemeente de nageheven btw niet verhalen op de ontwikkelaar en heeft de gemeente een aanzienlijke schadepost. In theorie zou de ontwikkelaar bezwaar kunnen maken tegen de voldoening van overdrachtsbelasting en deze terugkrijgen omdat de overdrachtsbelasting niet is verschuldigd. De gemeente wordt geadviseerd om de casus af te stemmen met de Belastingdienst.

Standpunt Belastingdienst

Het begrip ‘bouwterrein’ is met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid. De definitie is opgenomen in artikel 11, lid 6 van de Wet OB: Onder een bouwterrein als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. Een klinkerweg met eenvoudig te verwijderen bestrating is voor de heffing van omzetbelasting als onbebouwde grond in de zin van artikel 11, lid 6 van de Wet op de omzetbelastingartikel aan te merken. De klinkerbestrating op dit perceel kwalificeert in principe niet als bouwwerk. De levering is dus belast met omzetbelasting.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.