Nieuws

Sport: BTW-compensatiefonds en sporthallen

Geplaatst: 04 mei 2019
Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland 12 april 2018, nr. AWB 16/4173
Kenmerk: 2019.04093

Sport: BTW-compensatiefonds en sporthallen

De gemeente Nieuwegein procedeert over de rechtsvraag of de btw op de kosten die kan worden toegerekend aan het om niet ter beschikking stellen van gymnastiekruimten en sporthallen aan basisscholen voor het verzorgen van bewegingsonderwijs kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds.

Volgens een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 april 2019 heeft de gemeente geen recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds.

1. Feiten

De gemeente Nieuwegein beschikte in 2014 over tien binnensportaccommodaties. De gemeente stelde deze binnensportaccommodaties tegen vergoeding ter beschikking aan sportverenigingen, scholen voor voortgezet onderwijs en individuele gebruikers. De scholen die primair onderwijs verzorgen c.q. de basisscholen mochten de binnensportaccommodaties om niet gebruiken. Het gebruik door de basisscholen werd bekostigd met Rijksgeld.

De gemeente kan de btw op de kosten die kan worden toegerekend aan het gebruik van de binnensportaccommodaties door basisscholen niet aftrekken op de btw-aangifte. De gemeente wil de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Van een verstrekking aan een of meer individuele derde is volgens de gemeente geen sprake zodat uitsluiting van het recht op compensatie van btw niet aan de orde kan zijn. Immers alle basisscholen en alle basisschoolleerlingen maken gebruik van de binnensportaccommodaties tijdens het bewegingsonderwijs. Daarnaast kan alleen de gemeente de dienstverlening inzake het gebruik van de binnensportaccommodaties aanbieden.

2. Uitspraak Rechtbank Gelderland

Rechtbank Gelderland overweegt in zijn uitspraak van 12 april 2018 met nr. AWB 16/4173 dat de WPO gemeenten verplicht om te voorzien in lokalen voor het bewegingsonderwijs. De taak uit de WPO betreft een verplichting jegens basisscholen en nakoming van bij de WPO opgelegde taak is geen prestatie aan de (collectiviteit van) leerlingen. De basisscholen verzorgen vervolgens de uitvoering van het bewegingsonderwijs. De basisscholen zijn individuele derden en derhalve kan geen bijdrage van btw uit het BTW-compensatiefonds worden verkregen. Voor toepassing van de uitsluitingsgrond van het BTW-compensatiefonds is de aard van de prestatie van belang en niet het achterliggende doel van de prestatie. Het verstrekken van een sportaccommodatie kan ook door anderen dan publiekrechtelijke lichamen plaatsvinden zodat geen sprake is van het verstrekken van een goed of dienst die naar hun aard uitsluitend door een publiekrechtelijk lichaam kan worden verstrekt zoals een paspoort of rijbewijs en de uitsluitingsgrond niet speelt.

Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland 12 april 2018, nr. AWB 16/4173. Voor raadplegen uitspraak. klik hier

3. Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in zijn uitspraak van 24 april 2019 met nr. 18/00456 dat de gemeente geen recht heeft op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds.

Het Gerechtshof verwijst naar de wetsgeschiedenis en het arrest van de Hoge Raad van 2 december 2016 in de zaak van de gemeente Borsele. De sportvoorzieningen zijn volgens het Gerechtshof geen voorzieningen waarvan een ieder gebruik mag maken. De groep die op een bepaald moment – bij uitsluiting van anderen – van een sportaccommodatie gebruik mag maken, is bepaalbaar en beperkt tot de personen die tot deze groep horen. Anderen mogen op dat moment niet van deze sportaccommodatie gebruik maken. Dit geldt ook voor zover belanghebbende de sportaccommodaties ter beschikking stelt voor bewegingslessen van basisschoolleerlingen. Bij gemeenschapsvoorzieningen zoals de openbare weg en een speeltuin spelen ook beperkingen. De op- en afrit bij een openbare weg kan niet door een ieder gelijktijdig worden gebruikt of voor iedereen toegankelijk zijn. Echter de beperkingen aan het gebruik van gemeenschapsvoorzieningen zijn afhankelijk van de aard of het doel van de gemeenschapsvoorziening.

Bron: Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 april 2019, nr. 18/00456. Voor raadplegen uitspraak. klik hier

4. Afrondend

Wij nemen aan dat de gemeente beroep in cassatie bij de Hoge Raad instelt.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.