Nieuws

LB: Handboek Loonheffingen 2023 gepubliceerd

Geplaatst: 06 maart 2023
Kenmerk: 2023.49225

LB: Handboek Loonheffingen 2023 gepubliceerd

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het Handboek Loonheffingen 2023. 

Het Handboek Loonheffingen 2023 is beschikbaar en kunt u downloaden via de internetsite van de Belastingdienst.

In het versiebeheer voorin het handboek ziet u wat de aanpassingen zijn ten opzichte van 2022. U vindt het Handboek Loonheffingen 2023 op belastingdienst.nl. Het handboek is alleen als pdf-bestand beschikbaar.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave van de nieuwsbrief

In 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 11.1: Ontbreken van een bsn
 • 16.6: Wijzigingen in cao-codes
 • 17: Wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten
 • 18: Beschikking/mededeling 'Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)'
 • 19: Nieuwe meldingsregels apart toepassen VCR door eigenrisicodragers ZW en/of WGA met private uitvoerders
 • 20: Oekraïense werknemers

De volgende onderwerpen zijn aangepast:

 • 4: Verlaging van de lage Aof-premie
  De voorgenomen premieverlaging is niet doorgegaan.
 • 5: Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  De genoemde wijzigingen voor 2023 gaan niet door.
 • 10.1: Jaarlijkse keuze voor toepassing 30%-regeling of voor vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten
  In de 2e bullet hebben wij voor de duidelijkheid 'datum' gewijzigd in 'ingangsdatum'.
 • 10.2: Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers
  Ter verduidelijking hebben wij toegevoegd dat voor het overgangsrecht geldt dat een vergoeding op grond van de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 ook daadwerkelijk in dat loontijdvak moet zijn genoten.
 • 11: Toepassen van anoniementarief
  De titel van dit onderwerp is aangepast omdat we informatie hebben toegevoegd over het ontbreken van een burgerservicenummer (11.1). De informatie over het herstellen van het anoniementarief staat nu in 11.2
 • 16: Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
  In 16.3 hebben we bij code 1, 3, 4, 20 en 21 toegevoegd dat u bij fictieve dienstbetrekkingen, zoals opting-in, voor 'werkgever' kunt lezen 'opdrachtgever'. En dat u voor 'werknemer' kunt lezen 'opdrachtnemer'.

Wijzigingen in verbeterde bijlage

In de verbeterde bijlage zijn in tabel 12 de normbedragen per jaar en per maand van de vrijwilligersregeling aangepast: € 1.900 per jaar en € 190 per maand in plaats van € 1.800 en € 180.

Documenten en publicaties 

 • Handboek Loonheffingen 2023, versie februari 2023. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.