Nieuws

Boekenonderzoek: gemeentelijke kerktoren(s)

Geplaatst: 21 september 2019
Kenmerk: 2019.04617

Boekenonderzoek: gemeentelijke kerktoren(s)

Veel gemeenten zijn in bezit van kerktorens. Wij adviseren uw gemeente om het gebruik van de kerktorens goed te regelen.

1. Boekenonderzoek

De Belastingdienst heeft bij een gemeente een boekenonderzoek ingesteld. De gemeente heeft de btw op de kosten van het beheer, onderhoud en renovatie van de kerktorens volledig gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. De controlerend ambtenaar heeft de gemeente gevraagd naar het gebruik van de verschillende gemeentelijke kerktorens. Worden de kerktorens ook gebruikt voor opslag en wat is het overig gebruik? Hoe is de ingang van de kerk gesitueerd? De controlerend ambtenaar stelt een waarneming ter plaatse in en bezoekt met een buitendienst medewerker alle kerktorens om inzicht te krijgen in het werkelijk gebruik.

De controlerend ambtenaar maakt per kerktoren het gebruik inzichtelijk.

  • De begane grond wordt gebruikt als ingang naar de kerk.
  • De kerktoren wordt gebruikt voor opslag van meubels en overige huisraad van de kerkelijke gemeente.
  • De klokken worden door de kerkelijke gemeente geluid op vaste momenten en incidenten.
  • De toreningang wordt gebruikt voor feestelijke gelegenheden.
  • De kerktoren wordt gebruikt als garderobe.
  • De kerktoren wordt gebruikt voor de opslag van een ladder.


2. Gemeentelijke praktijk

Wij adviseren uw gemeente om het gebruik van de gemeentelijke kerktorens te inventariseren.

Mocht de kerkelijke gemeente ook gebruik maken van de kerktoren voor de opslag van goederen dan kan worden overwogen om niet alle btw op de kosten van het beheer, onderhoud en renovatie van de kerktoren in aftrek te nemen op de btw-aangifte of te compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Dit om discussie te vermijden.

Wij nemen aan dat de meeste eenheden van de Belastingdienst geen probleem hebben met het feit dat de kerkelijke gemeente de kerktoren betreedt voor het luiden van de klokken als dit niet automatisch kan. Wij nemen ook aan dat het feit dat de kerk moet worden betreden via de toren het recht op compensatie van btw niet beperkt. Stelt de gemeente de kerktoren daadwerkelijk beschikbaar aan het kerkbestuur?

Het is ons inziens van belang om duidelijke afspraken te maken met het kerkbestuur. Ook adviseren wij om de fiscale aspecten van de gemeente kerktorens af te stemmen met de Belastingdienst.

3. Taxnavigator

Voor lezen volledige artikel. Klik hier

Voor meer informatie over de belastingaspecten van (gemeentelijke) kerktorens verwijzen wij u graag naar de uitgebreide modellabelling op Taxnavigator. klik hier

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.