Nieuws

Schoolmodel: Voortgang zaak gemeente Woerden

Geplaatst: 23 november 2016
Kenmerk: 2016.01404

Schoolmodel: Voortgang zaak gemeente Woerden

Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) oordeelt in de zaak van de gemeente Woerden dat de gemeente Woerden de btw op de kosten van de bouw van twee multifunctionele accommodaties kan aftrekken c.q. terugvragen via de btw-aangifte. Veel belastingadviseurs en gemeenten denken nu dat de weg vrij ligt voor btw-vriendelijke schoolmodellen. Mogelijk krijgt de zaak van de gemeente Woerden toch nog een bijzondere wending.

Taxnavigator heeft in het nieuwsartikel van 14 juli 2016 al enige aandachtspunten beschreven met betrekking tot btw-besparende schoolmodellen. Zoals wij hebben begrepen geeft de Hoge Raad niet direct een eindoordeel in de zaak van de gemeente Woerden. Eerst komt in de zaak van de gemeente Woerden nog een conclusie van de advocaat-generaal. Wij nemen aan dat de advocaat generaal in de conclusie (uitgebreid) aandacht besteedt aan de zaak van de gemeente Borsele. Voorts gaan wij ervan uit dat ook de Hoge Raad de zaak van de gemeente Borsele in zijn eindoordeel zal betrekken. 

Neemt de gemeente Woerden bij de verkoop en levering van de schoolgebouwen daadwerkelijk deel aan het economisch verkeer? Betreft de vergoeding niet meer dan een bijdrage in de kosten? Wat is het verschil tussen de bijdrage die de ouders betalen voor het vervoer van een leerling of de bijdrage van een schoolbestuur in de extra kosten van de bouw van een schoolgebouw in verband met wensen op het gebied van duurzaamheid? 

Komt de Hoge Raad om procestechnische redenen niet meer toe aan toepassing van de rechtsregels uit de zaak van de gemeente Borsele, dan zal dat volgens de redactie van Taxnavigator zeker nog gebeuren in een van de andere lopende procedures. 

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl