Nieuws

Cursus: Gemeentelijk vastgoed, BTW en het BTW-compensatiefonds

Geplaatst: 10 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20178

Cursus: Gemeentelijk vastgoed, BTW en het BTW-compensatiefonds

Op 18 september 2019 verzorgt Taxnavigator voor Fiscaal Vanmorgen de - nieuw ontwikkelde cursus ‘Gemeentelijk vastgoed, BTW en het BTW-compensatiefonds’. Ook het BTW-compensatiefonds en de Vennootschapsbelastingaspecten worden behandeld.

De fiscale aspecten van gemeentelijk vastgoed zijn complex en in de praktijk leven veel vragen. In deze cursus behandelen wij eerst de btw-regelgeving inzake de exploitatie en levering van vastgoed. Wat is verhuur en wanneer is sprake van ‘verhuur-plus’. Wanneer kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur of een met btw belaste levering en hoe moet het recht op aftrek van btw worden bepaald. Welke eisen worden gesteld en wanneer kan worden geopteerd voor een met btw-belaste huur. Wat zijn de btw-aspecten van de exploitatie van parkeergarages en parkeerplaatsen. Wat is short-stay en welke btw-aspecten zijn relevant. Wat betekenen de btw- en BCF-herzieningsregels? Welke btw- en BCF-aspecten spelen bij de exploitatie van een MFA.

Higlights van de cursus

  • Wat is verhuur en wat is verhuur-plus. Wat is btw-schade en hoe kunt u die btw-schade voorkomen en/of afwentelen op de huurder.
  • Onder welke voorwaarden kunt u opteren voor een met BTW belaste huur? Wat zijn de voordelen en hoe werkt het opteren in de praktijk. De praktijk wordt toegelicht met veel praktijkvoorbeelden.
  • Wat is BTW schade en hoe kunt u dit beperken? Hoe kunt u bij verkoop en levering van vastgoed opteren voor een met BTW belaste levering? Wanneer is sprake van de overdracht van een onderneming.
  • Hoe zit het met de btw-aspecten van de bouw en de exploitatie van multifunctionele accommodaties? Voor welke ruimten en onder welke voorwaarden kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur.
  • Mogelijkheid om kosten van btw bij gemeentelijk vastgoed te beperken door inzet van het BTW-compensatiefonds.
  • De verhuur van parkeerruimte.

De theorie wordt toegelicht met veel voorbeelden en casussen uit de praktijk zodat u eenvoudig een verbinding met de praktijk kunt leggen. U ontvangt uitgebreide sheets die u en uw collega’s als handleiding in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of inschrijven: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.