Nieuws

Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds (artikel 15 november 2016)

Geplaatst: 15 november 2016
Kenmerk: 2016.20629

Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds (artikel 15 november 2016)

Nieuwsartikel: Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds (artikel 15 november 2016)

Bij brief van 25 oktober, nr. 2016-0000160374,heeft de Minister van Financiën de beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds naar de Tweede Kamer gestuurd. De beleidsdoorlichting betreft de periode van 2010 tot en met 2015 en is tot stand gekomen met ondersteuning van een werkgroep.

Beleidsdoorlichting

De belangrijkste conclusies van de beleidsdoorlichting treft u onderstaand aan:

  • De doelstellingen van het BTW-compensatiefonds op het gebied van neutraliteit en uitbesteden van werkzaamheden worden nog steeds gerealiseerd.
  • Voor de sterke groei van de declaraties bij het BTW-compensatiefonds bestaat geen eenduidige verklaring.
  • Het ingesteld plafond heeft niet geleid tot andere keuzes bij de individuele gemeenten. De uitvoeringskosten van het BTW-compensatiefonds zijn beperkt.
  • De uitvoeringskosten kunnen verder worden verminderd door het afschaffen van het verstrekken van voorschotten.