Nieuws

Besluit 'Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen', 25 januari 2012, nr. BLKB 2012/175M

Geplaatst: 09 maart 2020
Kenmerk: 2020.28232

Besluit 'Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen', 25 januari 2012, nr. BLKB 2012/175M

Besluit 'Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen', 25 januari 2012, nr. BLKB 2012/175M. Voor downloaden. klik hier.

Dit besluit behandelt de toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Wet op het BTW- compensatiefonds bij publiekrechtelijke lichamen. Hoofdstuk 2 van dit besluit gaat over de heffing van omzetbelasting. Ieder publiekrechtelijk lichaam kan met deze heffing in aanraking komen. In hoofdstuk 3 komt de Wet op het BTW-compensatiefonds aan de orde. Deze wet is ingevoerd per 1 januari 2003 en is van toepassing op provincies, gemeenten en regionale openbare lichamen. In hoofdstuk 4 zijn de besluiten opgenomen die bij de inwerkingtreding van dit besluit worden ingetrokken. Hoofdstuk 5 regelt de inwerkingtreding van dit besluit.