Nieuws

BTW: Subsidies en btw: Belastingvoordeel door dienstverlening

Geplaatst: 13 september 2022
Kenmerk: 2022.46542

BTW: Subsidies en btw: Belastingvoordeel door dienstverlening

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het fenomeen dat uw gemeente een subsidie verstrekt en van de ontvanger van de subsidie een factuur met btw ontvangt.

De gemeente verstrekt aan een stichting die kunst in de binnenstad tentoonstelt een subsidie voor tal van creatieve activiteiten. De gemeente heeft een subsidie verstrekt en geen opdracht. Het subsidiebureau van de gemeente reikt een subsidiebeschikking uit. De gemeente ontvangt van de stichting een factuur met btw en een verzoek om de btw te betalen.

Wat is hier aan de hand? De accountant of de belastingadviseur van de stichting heeft contact gezocht met de Belastingdienst en gevraagd om een standpunt inzake de verschuldigdheid van btw over het bedrag van de subsidie. De stichting heeft aanvullende informatie verstrekt en de ambtenaar van de Belastingdienst constateert dat sprake is van dienstverlening aan de gemeente. Volgens de ambtenaar heeft de stichting aan de gemeente een dienst verleend die bestaat uit promotie van de gemeente. De stichting verleent een met btw belaste prestatie aan de gemeente en heeft recht op aftrek van btw op de kosten die aan deze dienstverlening kan worden toegerekend. De stichting reikt een factuur met btw uit. De stichting bekostigt de btw niet uit het subsidiebedrag. Immers de gemeente kan de btw op de kosten toch compenseren bij het BTW-compensatiefonds en in de subsidiebeschikking stond niet vermeld dat eventueel verschuldigde btw uit het subsidiebedrag moet worden bekostigd.

Uiteraard kan de gemeente ook aansturen op dienstverlening in plaats van subsidiëring om een belastingvoordeel te realiseren.

Op 27 september 2022 verzorgen wij voor Fiscaal Vanmorgen een cursus over de btw-aspecten van subsidies. Wanneer is btw verschuldigd? Welk effect heeft een subsidie op het recht op aftrek van btw-aangifte en het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. Wat is een prijssubsidie? Kan via dienstverlening in plaats van subsidiëring een belastingvoordeel worden gerealiseerd. Voor meer informatie. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.