Nieuws

Zonnepanelen en WOZ

Geplaatst: 07 juli 2018
Bron: uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 april 2018, nr. 17/00508
Kenmerk: 2018.04231

Zonnepanelen en WOZ

In de nieuwsbrief Taxnavigator besteden wij regelmatig aandacht aan de energietransitie.

In zijn uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in zijn uitspraak van 17 april 2018, nr. 17/00508, dat 20 niet-geïntegreerde zonnepanelen terecht zijn meegenomen in de waardebepaling van de woning. De zonnepanelen zijn naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven en moeten daarom als onroerend worden aangemerkt. De (technische) mogelijkheid dat de eigenaar van de woning de zonnepanelen meeneemt is niet relevant volgens het Gerechtshof.

Voor downloaden uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 april 2018, nr. 17/00508: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.