Nieuws

Regeling specifieke uitkering sport

Geplaatst: 11 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04729

Regeling specifieke uitkering sport

Om sport en beweging te stimuleren kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek komt met ingang van 1 januari 2019 te vervallen.

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten een uitkering aanvragen voor:

  • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties. Dit kan het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn.
  • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer van een accommodatie. Het kan gaan om gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en ingehuurde krachten zoals buurtsportcoaches en andere beheerders van accommodaties.

Aanvraagcriteria

  • De uitkering is bedoeld voor gemeenten.
  • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari en duren tot en met 31 december 2019.
  • Een activiteit mag niet óók worden gesubsidieerd door een andere regeling.
  • Er wordt geen uitkering gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
  • Er wordt geen uitkering gegeven voor activiteiten die recht hebben op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.
  • De specifieke uitkering wordt voor ten hoogste een jaar verleend.

Hoogte uitkering

De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief BTW. 

Aanvragen

Gemeenten kunnen vanaf 15 oktober tot 1 december 2018 online aanvragen. De SiSa-contactpersoon van de gemeente krijgt hierover bericht van DUS-I.

Verantwoorden en vaststellen

De uitkering moet voor 15 juli 2020 worden verantwoord. Gemeenten krijgen hierover in januari 2020 meer informatie toegestuurd.

Herziening en vaststelling

Uiterlijk 31 januari 2021 vindt per gemeente een herziening en vaststelling plaats. Dit kan betekenen dat een gemeente een extra uitkering krijgt, of dat er een bedrag wordt teruggevorderd. De vaststelling verloopt via SiSa.

Meer informatie

Alle informatie staat in de Regeling specifieke uitkering stimulering ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.

Door de omvang van de regeling is het helaas niet mogelijk om u persoonlijk te antwoorden. In plaats daarvan plaatst DUS-I een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Als uw vraag ook voor anderen interessant kan zijn, voegen we deze toe aan het overzicht.

Mail uw vraag naar spuk-sport@minvws.nl.

Heeft u een specifieke vraag over uw gemeente, dan adviseren we u contact op te nemen met ons telefoonteam. Dit kan vanaf medio oktober.


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.