Nieuws

Belastingvoordeel door dienstverlening

Geplaatst: 09 februari 2019
Kenmerk: 2019.05179

Belastingvoordeel door dienstverlening

Een stichting verzorgt de opvang van zwerfdieren in een gemeente. De gemeente verstrekt aan de stichting een subsidie om de activiteiten te bekostigen. De stichting verricht haar werkzaamheden om niet. De stichting is geen btw-ondernemer en kan de betaalde btw op de kosten niet aftrekken op de btw-aangifte. De btw op de kosten is voor de stichting een kostenpost. De gemeente subsidieert ook de btw die de stichting bij de aanschaf van goederen en diensten betaalt. Dit is vooral kostbaar bij forse investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouw maar ook bij de dagelijkse exploitatie kunnen de kosten van btw oplopen.

Het BTW-compensatiefonds biedt gemeenten mogelijkheden om de bovenvermelde kosten van btw weg te nemen. In de eerste plaats kunnen stichting en gemeente een dienstverleningsovereenkomst sluiten. Als de stichting en de gemeente een dienstverleningsovereenkomst sluiten, dan is de stichting btw-ondernemer en is de door haar verzorgde dienstverlening belast met btw. De gemeente kan de door haar betaalde btw claimen bij het BTW-compensatiefonds. Omdat de dienstverlening van de stichting belast is met btw kan de stichting de btw op de kosten aftrekken op de btw-aangifte.

Volgens de hoogste belastingrechter mogen belastingplichtigen hun activiteiten op een wijze inrichten die voor hen fiscaal het meest profijtelijk is. Het omzetten van een subsidierelatie in een dienstverleningsovereenkomst vormt volgens ons dan ook geen misbruik van recht. Wel is van belang dat bij een dienstverleningsovereenkomst Europese en gemeentelijke aanbestedingsregels kunnen spelen.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.