Nieuws

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Kamervragen over Erfpacht in Amsterdam

Geplaatst: 29 februari 2020
Kenmerk: 2020.25251

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Kamervragen over Erfpacht in Amsterdam

Op 24 februari 2020 heeft de minister voor Milieu en Wonen Kamervragen van de heer Ronnes van het CDA beantwoord over erfpacht in Amsterdam.

Amsterdam heeft in 2017 eeuwigdurende erfpacht ingevoerd. Erfpachters met tijdelijke rechten van erfpacht c.q. voortdurende erfpacht kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel van eeuwigdurende erfpacht.

Via eeuwigdurende erfpacht kunnen gemeenten meedelen in de waardestijging bij het veranderen van de bestemming c.q. het gebruik van de onroerende zaak.

Voor raadplegen Antwoorden op Kamervragen over Erfpacht in Amsterdam d.d. 24 februari 2020, kenmerk 2020-0000020718, nr. 2019Z25839. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.