Nieuws

BTW-compensatiefonds: Gemeenschapsvoorziening

Geplaatst: 01 juli 2017
Kenmerk: 2017.02977

BTW-compensatiefonds: Gemeenschapsvoorziening

Een gemeente of provincie kan de btw op kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds voor zover de gemeente of provincie niet als btw-ondernemer handelt. Ter zake van het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds gelden uitsluitingsgronden. Een belangrijke uitsluitingsgrond geldt ter zake van een verstrekking aan één of meer individuele derden. Als sprake is van een gemeenschapsvoorziening bestaat wel recht op compensatie van btw.

Taxnavigator ontvangt veel informatie van abonnees. Ook lichten abonnees Taxnavigator in over geschillen met de Belastingdienst of over zaken waarover verschil van inzicht met de Belastingdienst bestaat. Een punt dat regelmatig terugkomt betreft de verstrekking aan een of meer individuele derden.

Is er sprake van een verstrekking aan een of meer individuele derden als een gemeente (aanstootgevende) graffiti weghaalt van een pand waarvan de eigenaar weigert om de graffiti te verwijderen? De Belastingdienst heeft aan de betrokken gemeente bevestigd dat geen sprake is van een verstrekking in de zin van het BTW-compensatiefonds.

Is er sprake van een verstrekking aan of meer individuele derden als de gemeente het terrein saneert van een onderneming die failliet is gegaan? Een dergelijke actie neemt de gemeente toch om de burgers te beschermen. Er is in ieder geval geen sprake van een verstrekking aan de onderneming die is gefailleerd en in feite niet meer bestaat.

Is er sprake van een verstrekking aan een of meer individuele derden als de gemeente een jongerencentrum isoleert vanwege de geluidsoverlast? Door de isolatie van het jongerencentrum kunnen de inwoners in de omgeving van het jongerencentrum weer van hun nachtrust genieten. De bezoekers van het jongerencentrum hebben geen enkel voordeel van de geluidsisolatie. Zoals wij hebben begrepen is deze zaak ter beoordeling voorgelegd aan de belastingrechter. 

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. De heer Swinkels is onder andere werkzaam als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.