Nieuws

BTW: Brexit

Geplaatst: 19 februari 2020
Kenmerk: 2020.25040

BTW: Brexit

Wij krijgen regelmatig vragen over de Brexit. Vooralsnog heeft de Brexit geen btw-gevolgen maar op termijn wel.

De Brexit is sinds 1 februari 2020 een feit. Voor de heffing van btw is echter (nog) niets veranderd. De leveringen en diensten aan en vanuit het Verenigd Koninkrijk kunnen met betrekking tot de btw op dezelfde wijze worden afgehandeld als voorheen. Dit omdat een overgangsperiode is afgesproken. De overgangsperiode eindigt per 1 januari 2021. Verlenging van de overgangsperiode is mogelijk. Na de overgangsperiode zijn de btw-gevolgen van de Brexit ingrijpend.

Heeft uw gemeente een overzicht van inkopen uit het Verenigd Koninkrijk?

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.