Nieuws

Kamervragen belastingdruk samenwerkende scholen

Geplaatst: 01 juni 2019
Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën van 13 mei 2019 nr/ 2019-0000068627
Kenmerk: 2019.05478

Kamervragen belastingdruk samenwerkende scholen

In zijn antwoord op Kamervragen 'extra belastingdruk voor scholen die het lerarentekort proberen op te vangen middels een RTC' gaat de Staatssecretaris van Financiën nader in op de belastingdruk die ontstaat bij scholen die samenwerken om het lerarentekort op te heffen.

1. Achtergrond

Het Ministerie van SZW heeft in het tijdvak 2014 tot en met 2016 stimuleringssubsidies verstrekt voor de oprichting van zogenoemde Regionale Transfer Centra (hierna: RTC). In een RTC werken schoolbesturen in de regio onder andere op het gebied van vraag en aanbod van invalkrachten. De invalkrachten zijn of komen in dienst bij van de schoolbesturen. De invalkrachten zijn niet in dienst van een RTC en worden ook niet door een RTC uitgeleend. Inmiddels zijn twaalf RTC’s in bedrijf.

2. Antwoord op Kamervragen

De dienstverlening van de RTC’s bestaat niet uit het tegen vergoeding uitlenen van personeel. Het beleidsbesluit van 14 december 2018, nr. 2018-22809 is niet van toepassing. De btw-koepelvrijstelling kan volgens de Staatssecretaris van Financiën ook niet worden toegepast. De bemiddelingsdienst van het RTC is anders dan de feitelijke uitlening niet direct en rechtstreeks noodzakelijk voor het geven van onderwijs. Toepassing van de btw-koepelvrijstelling leidt tot concurrentieverstoring. De diensten van een RTC concurreren met bijvoorbeeld recruitment bureaus.

3. Commentaar Taxnavigator

De Staatssecretaris van Financiën legt de reikwijdte van de btw-koepelvrijstelling erg beperkt uit. De Staatssecretaris van Financiën moet volgens de Nederlandse btw-regelgeving wettelijk aanwijzen wanneer sprake is van concurrentieverstoring en de situaties concreet benoemen. Waarom zijn de werkzaamheden van Regionale Tansfercentra (RTC) niet noodzakelijk voor het verzorgen van btw-vrijgesteld onderwijs?

Meer in formatie over btw-vrij samenwerken treft u aan in het Thema 'Samenwerken' op Taxnavigator. Voor raadplegen. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.