Nieuws

BTW: BCF: ZZP'ers faciliteren of contracteren?

Geplaatst: 19 februari 2020
Kenmerk: 2020.24972

BTW: BCF: ZZP'ers faciliteren of contracteren?

Binnen gemeenten wordt veel gewerkt met zogenoemde zzp’ers. Een aantal gemeenten wil de inzet van zzp’ers stroomlijnen via tussenpersonen en/of platforms. De gemeente contracteert met de zzp’er via de tussenpersoon of het platform. De zzp’er verzorgt de werkzaamheden voor de gemeente en stuurt een factuur voor zijn werkzaamheden. Ter zake van de tussenpersonen en/of platforms kunnen twee verschillende modellen worden onderkend, namelijk het model ‘contracteren’ en het model ‘faciliteren’.

1. Model ‘contracteren’

Bij het model contracteren contracteert de gemeente met de tussenpersoon voor het leveren van de dienst. De tussenpersoon handelt op eigen naam en risico. De tussenpersoon stuurt een factuur naar de gemeente voor de verleende dienstverlening. Als de dienst is belast met btw dan reikt de tussenpersoon een factuur uit met de vermelding van btw. De tussenpersoon koopt de dienst voor eigen rekening en risico in bij de zzp’er. Bij een klacht over de verleende dienst is de tussenpersoon het aanspreekpunt voor de gemeente. De gemeente heeft geen rechtstreekse relatie met de zzp’er. De gemeente ontvangt alleen een factuur van de tussenpersoon die in feite geen tussenpersoon is maar hoofdaannemer of contractant.

2. Model ‘faciliteren’

Bij het model faciliteren contracteert de gemeente met de tussenpersoon voor de verleende bemiddelingsdienst. De gemeente contracteert met de zzp’er voor het leveren van de dienst. De tussenpersoon reikt een factuur uit voor de verleende bemiddelingsdienst. De zzp’er reikt een factuur uit aan de gemeente voor de verleende dienstverlening. Bij een klacht over de bemiddelingsdienst is de tussenpersoon het aanspreekpunt voor de gemeente. Bij een klacht over de verleende dienstverlening is de zzp’er het aanspreekpunt voor de gemeente. De gemeente heeft een rechtstreekse contractuele relatie met de zzp’er.

Gemeentelijke praktijk

Om het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds of het recht op aftrek van btw te effectueren moet de gemeente over correcte facturen beschikken.

Bij het model ‘faciliteren’ komt het voor dat de tussenpersoon niet alleen bemiddelt maar ook de overeengekomen vergoeding voor de zzp’er int. De tussenpersoon reikt ter zake ook een betaalbewijs uit waarop wordt vermeld welk bedrag moet worden betaald voor de dienstverlening van de zzp’er. Daarnaast wordt op het betaalbewijs de aard van de dienstverlening, het aantal gewerkte uren en het bijbehorende btw-bedrag vermeld. Echter een betaalbewijs is geen factuur. Een betaalbewijs geeft geen recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds of recht op aftrek van btw via de btw-aangifte. De tussenpersoon of de zzp’er moet er zorg voor dragen dat aan de gemeente een correcte factuur wordt uitgereikt. De zzp’er heeft ter zake zelfs de verplichting om een correcte factuur uit te reiken als hij geen van btw-heffing vrijgestelde prestatie verricht. De zzp’er kan natuurlijk ook via de portal van de tussenpersoon een correcte factuur uitreiken. De gemeente verwerkt de factuur van de zzp’er in de administratie.

Gemeenten ontvangen een betaalspecificatie van de tussenpersoon en een factuur van de zzp’er. Hiermee ontstaat voor de gemeente het risico van dubbele betaling.

Vaktechnisch overleg

Tijdens ons vaktechnisch overleg zullen wij dit artikel nader bespreken. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.