Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

19 sep
Belastingnieuws
BTW: Gemeentelijke diversiteitsprijs (besloten)
15 sep
Belastingnieuws
LB: Antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Deliveroo
15 sep
Belastingnieuws
BTW: Koepelvrijstelling; beheer lerarenpoel
15 sep
Belastingnieuws
LB: Eigen risicodrager WGA en/of ZW
15 sep
Belastingnieuws
OVB: Kamerbrief Kamervragen invoeren prijsopdrijvende startersvrijstelling
15 sep
Belastingnieuws
BTW: Bouwterrein en saneringshandelingen
15 sep
Belastingnieuws
Vpb: NVRD: Vennootschapsbelasting, afval en reststromen
15 sep
BTW-Compensatiefonds
Documenten en publicaties BTW-compensatiefonds
15 sep
BTW-Compensatiefonds
BCF: Beleidsbesluiten BTW-compensatiefonds
13 sep
Belastingnieuws
BTW: BTW-besparend schoolmodel
13 sep
Belastingnieuws
Btw-besparing bij inkoop onderwijs en cursussen
13 sep
Modellabeling
Taalcursus (inburgering)
13 sep
Belastingnieuws
BCF: Inburgering
13 sep
Belastingnieuws
BTW: BCF: Nieuwe functies van de bibliotheek
13 sep
Belastingnieuws
BTW: Financiële bijdrage voor bouw bassischool en dorpshuis is belast met btw
13 sep
Belastingnieuws
BTW: Heffing van btw bij werkzaamheden van toezichthouders en leden commissies
13 sep
Belastingnieuws
LB: Beantwoording Kamervragen inzake gezonde lunch
12 sep
Belastingnieuws
BCF: BTW: Vergroenen van schoolpleinen.
12 sep
Belastingnieuws
BTW: Verhuur van losse parkeerplaatsen
12 sep
Belastingnieuws
BTW-besparend schoolmodel
12 sep
Belastingnieuws
BTW: LB: Coronamaatregelen/Onbelaste reiskostenvergoeding in Q4 2021
09 sep
Belastingen
LB: Stagaire
09 sep
Belastingen
LB: Forum Salaris: Handreiking gerichte vrijstellingen voor de werkplek thuis
07 sep
Belastingnieuws
BTW: Heffing van btw bij werkzaamheden van toezichthouders en leden commissies (besloten)
06 sep
Belastingnieuws
BTW: Geen verlaagd btw-tarief voor online sportplatform
06 sep
Belastingnieuws
BTW: BCF: Tenderkostenvergoeding en/of inschrijfvergoeding (besloten)
06 sep
Modellabeling
Kindcentra
06 sep
Modellabeling
Internationale school
06 sep
Modellabeling
Muziek- en dansonderwijs
05 sep
Modellabeling
Centrumontwikkeling

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.