Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

21 jun
Belastingnieuws
LB: Grensarbeiders: Antwoorden op Kamervragen over fiscale behandeling van thuiswerkdagen in de relatie met Duitsland en België
20 jun
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Start grondexploitatie
20 jun
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Economische eigendom (overdrachtsbelasting)
17 jun
Belastingnieuws
BTW: Schoolmodellen: Het einde?
17 jun
Belastingnieuws
Abonnement Fiscaal Platform Taxnavigator
17 jun
Belastingnieuws
BTW: Wetsvoorstel Fiscale koopkrachtmaatregelen 2022: Vastgoedbedrijf
17 jun
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Mobiliteits en parkeerfonds
14 jun
Belastingnieuws
BTW: BCF: Ambtelijke fusie en toepassen btw-koepelvrijstelling
13 jun
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Ambtelijke fusie: btw-koepelvrijstelling
13 jun
Belastingnieuws
Milieu: Belastingen op milieugrondslag: Besluit van 25 mei 2022, nr. 2022-120585: Belastingen op milieugrondslag
13 jun
Belastingnieuws
BTW: Bouwkavel
13 jun
Belastingnieuws
BTW: Vpb: LB: OvB: Belastingplan 2023
12 jun
Modellabeling
College van burgemeester en wethouders
12 jun
Modellabeling
Raad en raadscommissies
12 jun
Modellabeling
Veiligheid Veiligheidregio GHOR NVBR
12 jun
Belastingnieuws
LB: BCF: BTW: Nieuwe raadsleden
12 jun
BTW-Compensatiefonds
Documenten en publicaties BTW-compensatiefonds
12 jun
Belastingnieuws
LB: Bandbreedtes Jeugd-LIV
12 jun
Belastingnieuws
LB: Beantwoording Kamervragen inzake handhaving Wet DBA
12 jun
Belastingnieuws
LB: Kamervragen: Letselschadevergoedingen en heffing van loon- en inkomstenbelasting
10 jun
Belastingnieuws
BTW: BCF: Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen
09 jun
Belastingnieuws
Online cursus Horizontaal Toezicht en steekproeven
09 jun
Belastingnieuws
Online cursus Update Werkkostenregeling bij gemeenten (verdieping)
09 jun
Belastingnieuws
BTW: BCF: Opvang vluchtelingen Oekraïne: Ledenbrief VNG
09 jun
Modellabeling
09 jun
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Maatwerkvergoeding
09 jun
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Planvoorbereidingskosten
06 jun
Belastingnieuws
Ontwikkelingsbedrijf: Waarborgsom: fiscale aspecten
06 jun
Fiscale Thema’s
Bedrijfsvoering: Boetes
06 jun
Belastingen
LB: Bijzondere bijstand / vrijgestelde uitkeringen

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.