Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

18 jan
Belastingnieuws
SPORT: SPUK-sport 2022
18 jan
Belastingnieuws
Horizontaal Toezicht: Belastingdienst: Good Practices Fiscale beheersing
18 jan
Belastingnieuws
Leegstand en btw
18 jan
Belastingnieuws
BCF: Inburgering
18 jan
Modellabeling
Re-integratietrajecten/reintegratie
18 jan
Modellabeling
Sociaal makelaar
18 jan
Modellabeling
Taalcursus (inburgering)
17 jan
Belastingnieuws
COVID-19: Belangrijkste fiscale COVID-maatregelen
17 jan
Belastingnieuws
LB: Wijzigingen loonbelasting 2022
17 jan
Belastingnieuws
Fiscaliteit; bepaling over fiscale optimalisatie
16 jan
Belastingnieuws
Aandachtspunten declaratie BTW-compensatiefonds (besloten gedeelte)
16 jan
Belastingnieuws
VPB: Wijzigingen Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting 2022
16 jan
Belastingen
LB: Thuiswerken: Werkplekvoorziening: ARBO
16 jan
Belastingen
Handelen als overheid/handelen als (niet) btw-ondernemer
16 jan
Belastingen
Kamervragen
16 jan
Belastingnieuws
IB: STAP-subsidie en opleiding
16 jan
Belastingen
Brieven Staatssecretaris van Financiën / Standpunten Belastingdienst / publicaties
16 jan
Belastingnieuws
LB: Faciliteiten en onkostenvergoedingen voor werknemers
16 jan
Belastingnieuws
BTW: Sport: Fractional sailing is geen sportbeoefening
16 jan
Belastingnieuws
BTW: Sport: WOB-verzoek inzake overgangsrecht btw-sportvrijstelling
16 jan
Belastingnieuws
BTW: Sport: Verlaagd btw-tarief online sportplatform
16 jan
Belastingnieuws
BTW: Sport: Strandtent is een sportaccommodatie
16 jan
Belastingnieuws
BTW: Sport: overgangsrecht btw -sportvrijstelling
16 jan
Belastingnieuws
BTW: Sport: exploitatiestichting
16 jan
Belastingnieuws
BTW: Bewegingsonderwijs. Kasrondje. Goedkeurend beleid Belastingdienst
16 jan
Belastingnieuws
BTW: Bewegingsonderwijs. Kasrondje. Goedkeurend beleid Belastingdienst (besloten)
16 jan
Belastingnieuws
BTW: Sport: Sportstichting exploiteert sportaccommodatie: Geen misbruik van recht
15 jan
Belastingnieuws
LB: Overlijdens- en jubileumuitkeringen: omvang vrijgestelde uitkering
15 jan
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Resultaat uit overige werkzaamheden
15 jan
Fiscale Thema’s
Vastgoedbedrijf: Verkoopregulerend beding

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.