Nieuws

Belastingdienst gaat NEXT-route bestrijden (I)

Geplaatst: 11 januari 2017
Kenmerk: 2017.02115

Belastingdienst gaat NEXT-route bestrijden (I)

Het Ministerie van Financiën heeft richting de VNG aangekondigd dat de Belastingdienst de NEXT-route gaat bestrijden. De bijdrage voor de gemeenschapsvoorzieningen kan dan alleen nog buiten de btw-heffing blijven als de gemeente geen grond levert en verhaal van de gemeenschapsvoorzieningen verloopt via een financieel voorschrift bij de omgevingsvergunning. De gemeente treedt dan op als overheid. 

De VNG-commissie Financiën legt zich neer bij het standpunt van het Ministerie en zal geen verdere actie ondernemen. Het staat individuele gemeenten uiteraard vrij een andere weg te kiezen.  

Voor meer informatie over de NEXT route verwijzen wij u naar ons bericht van 19 oktober 2016 'Stand van zaken Gloudemans/NEXT Route' en ons bericht van 7 december 2016 'Gloudemans/NEXT route: Standpunt Belastingdienst'.Meer informatie treft u tevens aan op het besloten gedeelte van Taxnavigator.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.