Nieuws

LB: Immateriële schadevergoeding van ex-werkgever niet belast met loonbelasting

Geplaatst: 01 juli 2024
Kenmerk: 2024.53526

LB: Immateriële schadevergoeding van ex-werkgever niet belast met loonbelasting

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van rechtbank Den Haag van 4 juni 2024, nr. AWB 23/4166 inzake de verschuldigdheid van loonbelasting ter zake van een immateriële schadevergoeding van € 25.000.

Een oud-werknemer heeft van de ex werkgever immateriële schadevergoeding ontvangen van € 25.000 ter compensatie van het ernstig verwijtbaar handelen van de voormalige werkgever. De rechtbank oordeelt dat een oorzakelijk verband bestaat tussen de schadevergoeding en de dienstbetrekking maar die vergoeding is niet genoten uit vroegere dienstbetrekking.

Documenten en publicaties

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon