Nieuws

LB: Antwoord op Kamervragen over het aantal toegenomen schijnzelfstandigen bij het Ministerie van Financiën

Geplaatst: 29 juni 2024
Kenmerk: 2024.53448

LB: Antwoord op Kamervragen over het aantal toegenomen schijnzelfstandigen bij het Ministerie van Financiën

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het antwoord op Kamervragen inzake het aantal toegenomen schijnzelfstandigen bij het Ministerie van Financiën. 

De Taskforce heeft maatregelen geformuleerd zodat het ministerie van Financiën per 1 januari 2025 geen potentieel schijnzelfstandigen meer inzet. Maatregelen richten
zich onder andere op het aanbieden van een arbeidscontract aan potentiële schijnzelfstandigen (bij Rijk of bij broker) en het vooraf toetsen van inhuur door middel van een afwegingskader Wet DBA.

Documenten en publicaties

  • Antwoord op Kamervragen inzake schijnzelfstandigheid van ZZP'ers die werkzaam zijn voor MvF, 24 juni 2024 nr. 20240000347498. Klik hier
  • Aanbiedingsbrief antwoord op Kamervragen inzake schijnzelfstandigheid van ZZP'ers die werkzaam zijn voor MvF, 27 juni 2024,. nr. 2024-0000336589. Klik hier
  • Beslisnota antwoord op Kamervragen inzake schijnzelfstandigheid van ZZP'ers die werkzaam zijn voor MvF 24 juni 2024 nr. 2024-0000347498. Klik hier
  • Afwegingskader Wet DBA. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon