Nieuws

VPB: Vpb-concernmodel/fiscale voordelen

Geplaatst: 23 februari 2023
Kenmerk: 2023.49040

VPB: Vpb-concernmodel/fiscale voordelen

In dit themabericht informeren wij u over het zogenoemde Vpb-concernmodel.

Veel gemeenten zijn actief met de vennootschapsbelasting. Zoals wij begrijpen wijzen belastingadviseurs gemeenten op het zogenoemde Vpb-concernmodel. Met name voor gemeenten met overschotten op bijvoorbeeld het grondbedrijf kan het vanuit fiscaal perspectief aantrekkelijk zijn om een Vpb-concernmodel te implementeren.

Vpb-concernmodel

Een Vpb-concernmodel kan vrij eenvoudig en snel worden opgezet. De gemeente richt een holdingvennootschap op. De holdingvennootschap richt vervolgens één of meerdere dochtervennootschappen op. Veelal worden winstgevende en verlieslatende activiteiten gespreid over meerdere dochtervennootschappen c.q. per activiteit wordt een afzonderlijke dochtervennootschap opgericht. Dit in verband met aansprakelijkheden en de aansturing. In tegenstelling tot een gemeente is een vennootschap van rechtswege belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting. Een winsttoets hoeft niet plaats te vinden. Een vennootschap is automatisch Vpb-plichtig ook als uitsluitend verliezen worden gemaakt.

Als de holdingvennootschap en de dochtervennootschappen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting vormen dan vallen de winsten en de verliezen van de verschillende vennootschappen tegen elkaar weg. Het saldo van gerealiseerde winsten en verliezen wordt belast met vennootschapsbelasting.

Gemeentelijke praktijk 

Gemeenten investeren flink in de energietransitie zoals warmtenetten en WKO's. Daarnaast neemt de Belastingdienst het standpunt in dat gemeenten Vpb-plichtig zijn ter zake van reclameconcessies. Door structureel verlieslatende activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en andere activiteiten die niet door de ondernemerspoort komen in afzonderlijke vennootschappen onder te brengen kunnen door het vormen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting de kosten van belastingen worden verminderd.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.